Archives de Tag: teo-tsaina sy fomba Malgasy

Hafatra ho an’ny Miana-kendry…Tsara Sitrapo

© MorgueFile

© MorgueFile

Olana havia, olana havanana, olana daholo etsy sy eroa. Ankoatry ny olana misy eo amin’ny fiainan’ny tsirairay dia hiaraha-miaina sy hiaraha-mahalala ny andavanandrontsika Malagasy. Azo lazaina fa marikivy sy leo ny fahasahiranan-dava tsy misy farany ny rehetra. Samy manao izay ho afany sisa fa toa tsy hita intsony izay hiantsapazana.

Tsy fantatra be ihany ity fiainantsika Malagasy ity. Ny hitsikitsika hivavahana indray no mipaoka ny zanaka akoho. Ny mpitondra mifandimby isan’ambaratongany mitovy rà amin’ny tena toa mandiso fanantenana sy variana mamoky ny tenany ka miady an-trano. Ny fahefana ara-ekonomika dia eo an-tanan’ny vahiny, ary ny sasany amin’izy ireny ary tsy menatra akory na matahotra ny manjakazaka sy manimbazimba ny Malagasy eto amin’ny taniny. Misy amintsika samy Malagasy koa ary moa mifanambany sy mifanenjika am-pitoerana. Asa ahoana loatra ny ho tohin’ity fiainantsika ity fa dia fahantrana mitombo, miseho amin’ny endriny samihafa no hilomanosantsika isan’andro.

 Ny henjana amin’ity tantarantsika ity koa dia toa izay miezaka manao ny rariny, te hanova zavatra, mikatsaka ny fahamarinana na te hitondra fivoarana indray no voatsatso ho miana-kendry ka voaompa sy henjehana.

Betsaka ny efa voalaza sy nifampizarana teto amin’ny Gasy Impact izay. Ary mbola betsaka koa ny resaka mbola ho entina eto. Fa hafatra fohy fotsiny no tiana apetraka androany: Mila mitraka, mila mandini-tena sy mila mivondrona isika Malagasy. Betsaka ny zavatra manimba saina sy mety hamotika ny fikasana hanao ny mety. Marina koa fa samy manana ny manahirana sy manaintaina azy ny tsirairay fa na tiana na tsy tiana anefa dia ny fahatsapan-tena, ny fanovàna toe-tsaina, ny fahavononana, ary ny firaisan-kina avy amintsika Malagasy ihany no ahafahantsika miala amin’izao fahantrana lalina misy antsika izao. Koa mahereza, mitrakà, mivondronà hiketrika ny lalan-tsara hivoahana amin’ity lavaka misy antsika Malagasy ity.

Tsy maninona, aleo voafosa ho miana-kendry, henjehana fa “miseho milay”, hihomehezana fa manao azy ho mpanara-dalana. Iza ary no andrasana hitondra fivoarana? Iza no hanova ny rafitra misy antsika? Sa ve apetraka eo am-pelantanan’ny olona adala, tsy mataho-tody sy tsy mpanara-dalana ny ho avin’ny fiaraha-monina Malagasy? Mora resahana aloha izany rehetra izany fa tsy mandeha ho azy. Izany indrindra no antony  ilana ny maro hifandrombona sy hifandinika.

Ary izay ihany koa no ilana ny fifanohanana sy fifampaherezana eto. Na amin’ny kely na amin’ny be, na am-pahibemaso na ao amin’ny takona, afaka manova zavatra tsara ho an’ny fiaraha-monina ianao. Mahereza ary mankasitraka sahady amin’izay efa vita sy mbola ho atao.

Publicités

Malagasy Dream sa S.M.P.L ?

Fomba Fisainana Malagasy

© Alex Matei

Fiteny sy faheno matetika ny hoe “American Dream”. Foto-kevitra iray ilazana fa na iza na iza olona miaina ao Etazonia, ka miasa araky ny tokony ho izy, mifofotra sy manana herim-po ny hivoatra dia azo antoka fa hanankarena. Nanakoako eran-tany izany “feo” izany ka anisan’ny antony nampiroborobo ny fifindra-monina nankany. Mihevitra ny tsirairay fa na tanam-polo aza any am-boalohany dia resy lahatra fa hanana ny ampy ao aoriana kely.

Tsy hidirantsika lalina ny fiainan’ny Amerikanina sy ny teo-draharaha misy any amin’izao fotoana izao. Fa raha dinihana akaiky ilay “American Dream”, dia nofy sy fanirian’ny olona eran-tany. Iza tokoa moa no tsy maniry ny hahomby sy hanana ny ampy, na aiza na aiza, na inona na inona ny toerana na firenena misy azy? Samy manana ny tanjony, samy te ho tafita, samy te hanararaotra an’ity fiainana mandalo ity, samy te hiaina araka ny tokony ho izy.

Ary izay indrindra no tokony anjaran’ny rafitra rehetra misy eo amin’ny firenena iray: manome vahana, manamora ny fandraharahana, manatsara ny foto-drafit’asa, manome fahalalahana amin’ny lafiny maro, mametraka ny tany tan-dalàna, miaro ny zon’ny olona mba ahafahan’ny tsirairay mivoatra sy manatratra ny tanjony eo amin’ny fiainana kanefa tsy manimba ny hafa.

Aiza isika Malagasy ao anatin’izany? Inona ny toe-tsaina mibaiko antsika andavanandro?

Lire la suite


%d blogueurs aiment cette page :