Archives de Tag: Malagasy mivoatra

Malagasy Mivoatra : Iza No Sahy Hijoro Hiady Amin’ny Fahantrana ?

© Mconnors MorgueFile

© Mconnors MorgueFile

Filaza ny hoe: “Ampahantraina ny Malagasy fa tsy mahantra akory”. Ka iza ary no tena mampahantra an’i Madagasikara? Ny toe-tsain’ny mpanao politika no matetika firesaka, ny fomba ratsy fitantanana ny raharaha-pirenena, ny fanararaotana sy fangalarana ataon’olom-bitsy ny fananam-pirenena, ny fitiavantenan’ny tsirairay, ets. Fa manao ahoana kosa anefa ny toetsaintsika olon-tsotra?

Toa resaka politika ihany no mahaliana sy mamporisika antsika hihetsika hanao rodobe eny andalana ka hitaky fanovana. Mora koa ny mitsikera ny fitondrantena sy fomba fiasan’ny hafa fa mora ny manadino mijery akaiky mandini-tena. Mafana ery ny fon’ny tsirairay rehefa miresaka ny “aim-pirenena” sy ny fahoriana mianjady amin’ny Malagasy. Kanefa firy amintsika olon-tsotra koa no manana fihetsika sy toetsaina mambotry ny fiaraha-monina ka manampy trotraka ny fahantrana misy?

Ilaina ny tsikera ary tokony atao mandrakariva mba hisintonana lesona. Fa tsy tokony hijanona eo amin’ny mpitondra na resaka politika fotsiny ihany anefa izany fa amin’ny sehatra rehetra eny amin’ny firaha-monina rehetra eny koa. Mila mandray andraikitra tandrify azy ny tsirairay.

Betsaka ny tranga-javatra sy zava-miseho isan’andro: eo anivon’ny fianakaviana, eny an-dalana, any ampiasana, eny ambony “Taxi-be”, eny amin’ny sampandraharaha isan-karazany sy fokontany rehetra eny. Betsaka  ny toe-javatra mibiloka izay ilana fifanabeazana sy fifampitenenana fa saingy efa lasa mahazatra ny mahita sy miaina ao anatin’izy ireny .

Manaiky matoa tsy miteny

Maro amintsika no latsaka amin’ireny fombafomba sy fahazaran-dratsy mila ovaina ireny. Misy koa anefa ny miezaka ny tsy hanao azy ireny kanefa kosa mangina manoloana ny zavatra tsy rariny satria matahotra ny vavan’olona na manaraka fotsiny ny fomban-tany.

Santionany amin’ny tranga-javatra fahita ireto zavatra manaraka ireto:

Lire la suite

Publicités

Mandehandeha Mahita Raha…(Allemagne)

© Pakhnyushchyy

Niresaka ny maha-zava-dehibe loatra ny fahazaina fiteny vahiny hafa ankoatry ny fiteny Frantsay isika tamin’ny farany. Ny fiteny Frantsay izay fantatra fa na dia anisan’ny fiteny ofisialy fampiasa eto Madagasikara aza dia tsy voafehin’ny Malagasy rehetra. Ny tarehimarika (2010) nomen’ny “Organisation Internationale de la Francophonie” (O.I.F) dia milaza fa 5% ny Malagasy fotsiny no azo ambara fa tena mahafehy azy tanteraka, ary 15% kosa no tahan’ny olona afaka mampiasa azy amin’ny ampahany. Varavarana iray lehibe hahafahana mivoatra sy mivelatra ara-tsaina kanefa ny fahaizana fiteny vahiny ka tsy tokony hionona amin’ny lalana tokana ny Malagasy fa kosa hitrandraka fiteny vahiny hafa koa izay azo antoka fa hanokatra tontolo hafa ho an’ny tsirairay. Valandresaka nifanaovana tamin’i Tahiry R., mpianatra Malagasy iray izay manohy ny fianarany any Allemagne no tanterina amintsika eto.

 « Andrianiko ny teniko ary ny an’ny hafa koa feheziko”

GasyImpACT (G.I) : Manao ahoana i Tahiry, azonao zaraina fohy aminay ve ny antony nisafidiananao an’i Allemagne ho firenena handratoana fianarana ?

Tahiry: Manao ahoana. Efa ela aho no naniry ny hivoaka an’i Madagasikara mba hijery ny zava-misy amin’ny firenena mandroso sy hianatra zava-baovao izay mety hoe tsy fahita eto amintsika. Dia nisy firenena vitsivitsy nandalo tato an-tsaiko fa…ohatrany nahasintona ahy ny firenena sahala amin’i Allemagne izay firenena anisan’ny malaza amin’ny resaka teknolojia sy matanjaka ara-toekarena kanefa tsy dia fantatsika Malagasy loatra no…tsy mahavantana ny ankizy koa raha oharina amin’ny firenena sahala amin’i France na Canada ohatra. Ny marina koa dia mahaliana ahy ilay kolotsaina “nordique” izay malaza amin’ny resaka “discipline” sy fiarovana ny tontolo iainana. Dia Allemagne no firenena nahasarika ahy rehefa avy nanao fanadihadiana madinidinika aho.

G.I: Raha tsy hiresaka ny fandrosoana ara-materialy isika, inona no zavatra mety hoe nahafinaritra na nanamarika na koa mety hoe nandratra anao manokana nandritra ny fianaranao?

Tahiry: Betsaka ny zavatra azo tantaraina fa…ny tonga ato an-tsaiko voalohany angamba dia ny elanelana zara raha misy eo amin’ny mampianatra sy ny mpianatra. Ohatrany nahatsapa aho hoe…akaiky kokoa amin’ny mpianatra ny mpanabe any. Tena mipetraka tsara ny fifanajana eo amin’ny roa tonta kanefa tsapa koa hoe miezaka ny mpampianatra hanome fahafaham-po ny mpianatra mba hizotra araka ny tokony ho izy ny fampianarana. Ohatra hoe…manome ny laharan’ny telefonina sy adiresy mailaka ry zareo hifandraisana ary manome toky – amin’ny ankapobeny – fa hamaly ny fanontanianao ao anatin’ny 24 ora. Misy koa fotoana isan-kerinandro – ankoatry ny fampianarana andavanandro – voatokana hahafahan’ny mpianatra manatona an-dry zareo any amin’ny biraony raha mila mihaona.

Ny zava-baovao tamiko dia isaky ny faran’ny “Semestre” (mizara enim-bolana ny taom-pianarana any) dia mahazo alalana ny mpianatra hitsara ny fomba fampianarana sy manome “Note” ny mpampianatra tsirairay. Ary tena raisin’ny Oniversite tsara ny tatitra. Efa nahita mpampianatra aho ohatra tsy afaka nampianatra intsony tao aminay satria nahazo “salan’isa ratsy” avy amin’ny mpianatra.

Ny nahavarina sy nampitsiky ahy koa dia ny mahita ny mpianatra mifampijery sy mikentrona raha vao tara kely fotsiny ny mpampianatra. Misy fotoana resaka 2 minitra aza dia efa taitra ny ankizy hoe fa misy inona? Ary ny mpampianatra rehefa tonga avy any ka sanatria tara dia tena miala tsiny be noho izay fahatarana izay fa tsy mody fanina na hoe mametraka ny tenany ho tsy azo tenenina.

Ny zavatra hafa nahagaga ahy koa tamin’ny voalohany dia ny mahita ny ankizy misakafo sy misotro rano (Jus, Coke, etc) mandritra ny “cours”. Mitohy tsara anefa ny fampianarana ary ny mpampianatra koa toa tsy voahelingelina amin’ny zavatra sahala amin’izany. Tsy haiko hoe izay ve ilay hoe manao izay “mahapety azy tsara” ny rehetra rehefa mianatra fa dia mahavariana ahy izay satria tsy nahazatra taty Madagasikara.

G.I: Manao ahoana ny toerana misy ny fiteny Alemanina amin’ny ankapobeny. Sarotra sa mora ny miteny azy? Ary ampy hivelarana eo an-toerana ve sa mila manampy fiteny vahiny hafa?

Tahiry: Ny fahitako azy manokana aloha dia ohatran’ny fiteny rehetra ihany ny Alemanina, izany hoe rehefa tena ianarana sy mahaliana ilay fiteny dia mandeha tsimoramora eo ihany ny fifehezana azy miaraka amin’ny fotoana sy ny fahasahiana mampiasa azy. Fa betsaka aloha ny olona no milaza hoe anisan’ny fiteny sarotra fehezina izy.

Izaho koa mahita hoe…satria “Allemagne” firenena matanjaka ary voalohany ara-toekarena any Eoropa dia fiteny tsy azo idifirana ny Alemanina ho an’ny olona maniry hifampiraharaha amin-dry zareo. Mazava ho azy fa mibahana be ao an-toerana ilay fiteny satria ny zavatra rehetra dia voazava sy voasoratra amin’ny teny Alemanina avokoa ary indraindray na teknolojia avo lenta aza dia tsy misy dikanteny fa dia amin’ny fiteny Alemanina irery ihany.

Fa ny zavatra tsikaritro fotsiny dia manana anjara toerana lehibe ny fiteny Anglisy satria io no fiteny vahiny voalohany hahafahan-dry zareo mifandray eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Ka matetika ny olona manana na maniry hihazona andraikitra ambony eo amin’ny orinasa iraisam-pirenena iray dia miteny Anglisy. Betsaka rahateo ny tolotr’asa (asa birao amin’ny sehatra tsy miankina) izay mitaky fa tsy maintsy mahafehy fiteny Anglisy ny olona iray ankoatra ny fiteny Alemanina.

Hany ka tsy vitsy ny ankizy mpianatra eny amin’ny Oniversite no mahay fiteny telo farafahakeliny. Ry zareo avy any Eoropa Atsinanana no hitako hoe anisan’ny sangany amin’izay resaka izay. Misy mpianatra mahafehy fiteny karazany dimy. Ohatra misy ankizy avy any “Ukraine” izay efa miteny ny fitenim-pireneny, dia ambonin’izay mahay miteny “Russe” (izay fampiasan-dry zareo any amin’ny taniny ihany koa), dia miampy ny fiteny Alemanina (izay ampiasaina any am-pianarana sy fiainana an-davanandro) dia manampy azy ny fiteny Anglisy (ampiasaina any am-pianarana sy toeram-piasana). Dia matetika ireo karazana fiteny ireo mbola miampy fiteny hafa iray arakaraky ny tanjon’ny tsirairay. Misy ohatra ankizy maniry ny hiasa any Amerika Atsimo dia mianatra “Espagnol” izy ary misy kosa ankizy hafa te hiasa amin’ny orinasa Alemanina any “Chine” dia mianatra fiteny Sinoa izy.

Lire la suite


Fihavanana sa Fahamarinana: safidy sarotra ho an’ny Malagasy!

© Felix Mizioznikov

© Felix Mizioznikov

Manintona ny saina avy hatrany ny hoe: “Fa maninona moa no mila misafidy hoe: Fihavanana sa Fahamarinana?”; F’angaha moa tsy afaka miaraka ny Fihavanana sy ny Fahamarinana? Tranga fahita eo amin’ny fiainam-pirenena sy fiainana andavanandro fa foto-kevitra roa mifanindry na mifanohitra matetika ireo manoloana ny fanapahan-kevitra isan-karazany sy amin’ny fifandraisana amin’ny mpiara-belona amin’ny ankapobeny.

Misy lafy tsarany sy lafy ratsiny ny zavatra rehetra, ary tsy afa-miala amin’izany ny Fihavanana. Raha hiaraha-mahalala ny lafy tsaran’ ny Fihavanana dia azo heverina koa anefa ny lafy ratsiny aterak’izany.

Etsy an-daniny, hiaraha-mahafantatra fa manelingelina ny mpanao lalan-dririnina ny Fahamarinana satria tsy hahafahana manao ny tiana atao. Ka  anisan’ny fitaovana iray fampiasa matetika ny Fihavanana hanakonana an’izany.

Te hividy ny lohany fa matahotra ny masony

Ny ankamaroan’ny Malagasy dia maniry hanana fiainana mirindra manara-penitra, mitady fiaraha-monina hanjakan’ny fandrihampahalemana. Samy mitaky fandrosoana sy fivoarana eo amin’ny fiainana andavanandro ny tsirairay kanefa vitsy no sahy mametraka ny toe-tsaina ahatongavana amin’izany.

Faniriantsika ny hoe hametraka fanjakana tan-dalàna ary takiana matetika ny hoe fangaraharana. Fa firy amintsika Malagasy anefa no miaina arak’izany faniriana izany eo amin’ny fiainana andavanandro? Toa mora ny mitaky izany amin’ny hafa fa manahirana kosa ny mampiatra izany ho an’ny tena.

Tsy efa fahazarana sy eken’ny sain’ny tsirairay ve ny hoe raha sanatria misedra olana dia hafa ihany ny lava tanana sy mahitahita. Raha manao ny tsy mety dia samy mampiasa ny “tambazotrany” ny tsirairay ho tafavoaka, ny fahafantaran’olona matetika dia lasa fitaovana hanaronana ny Fahamarinana na hanovana ny fizotran’ny raharahara ho tombontsoan’ny tena.

Fanontaniana fametraka eto ny hoe « Mampivoatra ve ny fiaraha-monina Malagasy? », inona no lafy tsarany amin’ny kolontsain-tsika Malagasy izay tokony hotrandrahana mba hanovana sy hanatsarana ny fiainan’ny tsirairay? Ary inona kosa no tokony mila fanovana? Matetika dia nohon’ny rohim-pihavanana misy eo amin’ny mpiray tanindrazana, mpianakavy, mpinamana, mpiara-miasa, mpiray fikambanana, mpiray tanàna, dia toa aleontsika takonana ny marina toa izay “hanome lamosina” na “hamadika” an’ireo vondron’olona ireo.

Ny “Tiana atao” sa ny “Tokony ho atao”?

Tantara anankiray no hisarihana ny saintsika amin’ny alalan’ny fanadihadiana iray nataona mpandinika ireto: Trompenaars sy Hampden-Turner (1997) tamina firenena vitsivitsy:

“Tafiaraka ianao sy ny namanao akaiky, izy no mitondra ny fiara. Mandalo amin’ny làlana izay voafetra ho 40 km isan’ora ny hafainganam-pandeha ianareo. Tsikaritrao fa mandeha mafy ny fiara ary mihoatra lavitra ny tarehimarika voalaza etsy ambony ny fandehany. Nampahatsiahy azy ianao fa tokony hitandrina izy kanefa notohizany ihany ny ataony. Tampoka teo, nisy olona niampita ny arabe ka tsy tafajanona ny fiara ka maty tsy tra-drano ilay mpandeha tongotra. Ianao irery no vavolombelona teo amin’ilay toerana tamin’io fotoana io. Nilaza ny mpisolo-vavan’ ny namanao fa tsy higadra izy raha toa ka milaza eo anatrehan’ny fitsarana ianao fa nanaja soa aman-tsara ny hafainganam-pandeha araka ny tokony ho izy ilay namanao. Inona no ataonao?”

Valin-teny roa no hisafidiananao:

Safidy voalohany: “Nohon’ ny rohim-pihavanana misy eo aminay, manantena ary maniry ahy hanohana sy hiaro azy ny namako ka izay indrindra no andeha ho ataoko mba tsy higadra izy.”

Lire la suite


Mampivoatra ve ny fiaraha-monina Malagasy? Aiza ny toeranao amin’ireto toetra 7 ireto?

Azo heverina sy hantenaina angamba fa ny Malagasy tsirairay dia manam-paniriana ny hivoatra araka ny tokony ho izy, sahala amin’ny olona rehetra eran-tany izay mitovy filàna fototra aminy. Fa ny firaha-monina misy antsika Malagasy ve anefa manampy antsika hivelatra sy hanatratra ny tanjona sy fanirian’ny tsirairay ? Ny soatoavina Malagasy ve ampy sy manampy amin’ny fandrindrana ny fiaraha-monina ? Ny kolotsaina Malagasy ve manosika ny fivoaran’ny isam-batan’olona ?

Andavanandron’ny fitadiavana
© Gasy ImpACT

Ny mety alehan’ny saina avy hatrany dia hoe : « Ahoana moa no hivoarana sy hivelarana amin’izao toe-draharaha politika, sy fahantrana ary ny tsy fandriampahalemana mianjady amin’ny firenena izao ? »  Fomba fijery iray koa anefa ny hoe : « Mety vokatry ny fomba fisainana sy ny fomba fifampitondrana eny anivon’ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina rehetra eny ny zavatra iainantsika hatrizay ka hatramin’zao ». Ary matetika miara-manaiky ny rehetra rehefa mandeha ny ady hevitra fa ny toe-tsaintsika mihitsy no mila ovaina vao hiova i Madagasikara. Fa firy amintsika anefa no manova fihetsika sy famindra mba hivoaran’izany toe-tsaina izany ? Misy lafiny tsara sy lafiny ratsy daholo ny zavatra rehetra ka misy toetra vitsivitsy ireto voalaza matetika fa toetratsika Malagasy:

 1° Be resaka fa tsy arahan’asa

Rehefa misy ny resaka matotra hifanaovana dia samy mahay miresaka sy tia maneho hevitra ny rehetra fa tsy hita loatra ny tena tohiny sy vokany avy eo. Tsy fantatra loatra ny lesona azo tsoahina. Tia sehoseho sa fitiavana te hiresaka diso tafahoatra? Be faniriana fa tsy misy fanatanterahana ve ? Mpitari-bato vilam-bava? « Aza ny ataoko no atao fa izay lazaiko tanteraho » ? Kabary zato, teny arivo fa ny asa mivaingana azo tsapain-tànana ihany no mitondra fivoarana.

 2° Tia fihavanana fa ory hava-manana

Soatoavina Malagasy tanteraka ny Fihavanana izay hita amin’ny endriny samihafa eo amin’ny fiainantsika andavanandro. Ny fitsinjovana ny hafa sy fanampiana ny hafa na Ankafaliana na Ankaratsiana. Fa satria ve ny fiaraha-monina misy antsika “collectiviste” fa tsy “individualiste” ka ny fivoaran’ny vondron’olona miaraka avy hatrany irery ihany no azo ekena? Hany ka “mankarary” antsika raha misy hafa “tafita sy tafavoaka” ka miavaka raha oharina amin’ny besinimaro? Fa tsy fahendrentsika Malagasy ve no miteny hoe: Omby indray mandry, tsy indray mifoha?

Lire la suite


Le Malgache du 21e siècle est-il pacifique ou soumis?

Le Malgache du 21e siècle est-il soumis?

© Maksym Gorpenyuk

Partisan du Fihavanana

Madagascar, île de rêves – habitée par un peuple hospitalier et aimable peut-on lire dans certaines brochures destinées aux touristes. D’autres livres relatent le fait que les Malgaches ne sont pas violents par nature…bref les Malagasy sont des « gentils pacifiques « .

A priori ce sont des qualités rares qu’on nous envie. D’ailleurs, tout bon Malagasy qui se respecte dira sans détour que nous sommes de grands fervents et défenseurs du « Fihavanana ». Un mot qui englobe tout un concept communautaire – Made in Madagascar, et qui n’a même pas son équivalence en langue étrangère.

C’est une philosophie de vie à la malgache qui veut que « ce qui arrive à l’autre me concerne aussi« . Dans le malheur ou dans le bonheur, on partage ces moments avec sa famille, ses amis, ses voisins, ses compatriotes,…pour faire simple: avec tout le monde. Un grand mot caractérisé par le partage, l’entraide, et la solidarité…bref de bons sentiments à l’état pur !

Le Fihavanana veut qu’on évite les confrontationson cherche l’harmonie sociale au détriment même de ses intérêts personnels. Un adage bien Malgache ne dit-il pas: « Aleo very tsikalakalam-bola toa izay very tsikalakalam-pihavanana » que l’on pourrait traduire par « Il vaut mieux perdre de l’argent plutôt que perdre une amitié ».

Les autres accaparent le «tsikalakalam-bola» et laissent au peuple Malgache le Fihavanana

Beaucoup diront que c’est une vertu dont le Malgache peut en être fier. A priori, grâce au Fihavanana et à ce pacifisme légendaire, Madagascar a su éviter des guerres civiles malgré les crises politiques cycliques qui minent le pays.

Les gens gardent le sourire malgré la pauvreté qui les écrase. Le Malgache reste zen malgré le peu de liberté qu’on lui accorde. On nous laisse des miettes à manger mais l’esprit de Fihavanana veut qu’on s’organise pour que tout le monde ait sa part de miettes !

Au nom du Fihavanana, on se contente du peu. On ne se plaint pas, bien qu’on ne nous respecte même plus. En résumé, on dirait que même si on nous enlève tout : notre dignité, nos droits et notre liberté mais si on a le Fihavanana, tout va bien !

Lire la suite


Tsaho + Tondromolotra = Armes de destruction massive gasy

Fitsaram-bahoaka

© Imre Forgo

Impiry isika no maheno firesaka : « Nisy an’izao HONO… » na « Izao indray HONO no malaza e… » na « Izao HONO no fandehan’io resaka io… » na « i Ranona anie HONO… « , ets. Feno HONO ny resaka rehetra. Inona no tena vaovao mari-pototra? Resaka noatavizina? Sa resaka tiana atao fotsiny?

Hiaraha-mahalala fa isika Malagasy dia havanana amin’ny fitiavan-dresaka. Isika rahateo manana Kolontsaina niaina sy nifampita ny tantara tamin’ny alalan’ny lovatsofina. Noho izany efa ao anatintsika mihitsy ity fahaizana miresaka sy mampita resaka ity.

Mazava loatra fa tsy ny lovatsofina no olana eto fa ny fitiavana manitatra sy fanapariahana vaovao tsy marina ary ny famoronan-javatra fotsiny tsotra izao. Mazava ihany koa fa tsy ny olona rehetra no mpamoron-tsaho, fa misy ny tena havanana amin’ity taranja ity.

Ny olana goavana matetika dia ny fitanterantsika sy fanapariahana feo na vaovao izay tsy hananantsika antoka ny fahamarinany. Te hiseho ho mahitahita vaovao tsy fahitan’ny hafa ve? Sa mba te handray anjara na hanafana resaka ka tsy maninona na milaza vaovao tsy marina aza?

Ny mampihomehy sady mampalahelo matetika dia ny mpitantara manitatra ary ny mpihaino koa tsy mamakafaka: tafahaona ny tia sy ny manina. Ny zava-doza dia tantara na vaovao tsy fata-pihaviana sy tsy fata-pototra no miparitaka ka heverina ho zava-misy ka voizin’ny besinimaro. Misy karazan’olona hafa indray miezaka mametraka sy mampiomana fa ilay “feo” izay henony dia tsy fantany ny fahamarinany fa kosa resahana ihany aloha sao dia…Matetika ireny resaka ireny dia miatomboka na miafara amin’ilay fiteny hoe: “Tsy haiko aloha izay fahamarinany an! Fa izany HONO!”

Mitovy ihany ny vokany aty amin’ny farany satria rehefa foy ny resaka ka miampita dia manana helatra hoy ny fitenenana. Ny mahavarina sy mahagaga indraindray dia na ny mpanao gazety sasany aza latsaka sy manamparitaka an’ireny “feo” ireny amin’ny haino aman-jery. Ny antenain-kanirina indray no mampivandravandra?

Tsy lavitra an-draTsaho ny Tondromolotra satria ilay “feo” niparitaka dia efa noraisina ho “zava-misy” sy “fahamarinana” ho an’izay rehetra tsy mandinika sy tsy mamakafaka ary atosiky ny hafanam-po ka mitarika tondromolotra eny amin’ny fiaraha-monina.

Ny Tsaho no bala ary ny Tondromolotra no basy…

Lire la suite


Malagasy Dream sa S.M.P.L ?

Fomba Fisainana Malagasy

© Alex Matei

Fiteny sy faheno matetika ny hoe “American Dream”. Foto-kevitra iray ilazana fa na iza na iza olona miaina ao Etazonia, ka miasa araky ny tokony ho izy, mifofotra sy manana herim-po ny hivoatra dia azo antoka fa hanankarena. Nanakoako eran-tany izany “feo” izany ka anisan’ny antony nampiroborobo ny fifindra-monina nankany. Mihevitra ny tsirairay fa na tanam-polo aza any am-boalohany dia resy lahatra fa hanana ny ampy ao aoriana kely.

Tsy hidirantsika lalina ny fiainan’ny Amerikanina sy ny teo-draharaha misy any amin’izao fotoana izao. Fa raha dinihana akaiky ilay “American Dream”, dia nofy sy fanirian’ny olona eran-tany. Iza tokoa moa no tsy maniry ny hahomby sy hanana ny ampy, na aiza na aiza, na inona na inona ny toerana na firenena misy azy? Samy manana ny tanjony, samy te ho tafita, samy te hanararaotra an’ity fiainana mandalo ity, samy te hiaina araka ny tokony ho izy.

Ary izay indrindra no tokony anjaran’ny rafitra rehetra misy eo amin’ny firenena iray: manome vahana, manamora ny fandraharahana, manatsara ny foto-drafit’asa, manome fahalalahana amin’ny lafiny maro, mametraka ny tany tan-dalàna, miaro ny zon’ny olona mba ahafahan’ny tsirairay mivoatra sy manatratra ny tanjony eo amin’ny fiainana kanefa tsy manimba ny hafa.

Aiza isika Malagasy ao anatin’izany? Inona ny toe-tsaina mibaiko antsika andavanandro?

Lire la suite


%d blogueurs aiment cette page :