Archives de Tag: malagasy mandroso

Malagasy Mivoatra : Iza No Sahy Hijoro Hiady Amin’ny Fahantrana ?

© Mconnors MorgueFile

© Mconnors MorgueFile

Filaza ny hoe: “Ampahantraina ny Malagasy fa tsy mahantra akory”. Ka iza ary no tena mampahantra an’i Madagasikara? Ny toe-tsain’ny mpanao politika no matetika firesaka, ny fomba ratsy fitantanana ny raharaha-pirenena, ny fanararaotana sy fangalarana ataon’olom-bitsy ny fananam-pirenena, ny fitiavantenan’ny tsirairay, ets. Fa manao ahoana kosa anefa ny toetsaintsika olon-tsotra?

Toa resaka politika ihany no mahaliana sy mamporisika antsika hihetsika hanao rodobe eny andalana ka hitaky fanovana. Mora koa ny mitsikera ny fitondrantena sy fomba fiasan’ny hafa fa mora ny manadino mijery akaiky mandini-tena. Mafana ery ny fon’ny tsirairay rehefa miresaka ny “aim-pirenena” sy ny fahoriana mianjady amin’ny Malagasy. Kanefa firy amintsika olon-tsotra koa no manana fihetsika sy toetsaina mambotry ny fiaraha-monina ka manampy trotraka ny fahantrana misy?

Ilaina ny tsikera ary tokony atao mandrakariva mba hisintonana lesona. Fa tsy tokony hijanona eo amin’ny mpitondra na resaka politika fotsiny ihany anefa izany fa amin’ny sehatra rehetra eny amin’ny firaha-monina rehetra eny koa. Mila mandray andraikitra tandrify azy ny tsirairay.

Betsaka ny tranga-javatra sy zava-miseho isan’andro: eo anivon’ny fianakaviana, eny an-dalana, any ampiasana, eny ambony “Taxi-be”, eny amin’ny sampandraharaha isan-karazany sy fokontany rehetra eny. Betsaka  ny toe-javatra mibiloka izay ilana fifanabeazana sy fifampitenenana fa saingy efa lasa mahazatra ny mahita sy miaina ao anatin’izy ireny .

Manaiky matoa tsy miteny

Maro amintsika no latsaka amin’ireny fombafomba sy fahazaran-dratsy mila ovaina ireny. Misy koa anefa ny miezaka ny tsy hanao azy ireny kanefa kosa mangina manoloana ny zavatra tsy rariny satria matahotra ny vavan’olona na manaraka fotsiny ny fomban-tany.

Santionany amin’ny tranga-javatra fahita ireto zavatra manaraka ireto:

Lire la suite


Mandehandeha Mahita Raha…(Allemagne)

© Pakhnyushchyy

Niresaka ny maha-zava-dehibe loatra ny fahazaina fiteny vahiny hafa ankoatry ny fiteny Frantsay isika tamin’ny farany. Ny fiteny Frantsay izay fantatra fa na dia anisan’ny fiteny ofisialy fampiasa eto Madagasikara aza dia tsy voafehin’ny Malagasy rehetra. Ny tarehimarika (2010) nomen’ny “Organisation Internationale de la Francophonie” (O.I.F) dia milaza fa 5% ny Malagasy fotsiny no azo ambara fa tena mahafehy azy tanteraka, ary 15% kosa no tahan’ny olona afaka mampiasa azy amin’ny ampahany. Varavarana iray lehibe hahafahana mivoatra sy mivelatra ara-tsaina kanefa ny fahaizana fiteny vahiny ka tsy tokony hionona amin’ny lalana tokana ny Malagasy fa kosa hitrandraka fiteny vahiny hafa koa izay azo antoka fa hanokatra tontolo hafa ho an’ny tsirairay. Valandresaka nifanaovana tamin’i Tahiry R., mpianatra Malagasy iray izay manohy ny fianarany any Allemagne no tanterina amintsika eto.

 « Andrianiko ny teniko ary ny an’ny hafa koa feheziko”

GasyImpACT (G.I) : Manao ahoana i Tahiry, azonao zaraina fohy aminay ve ny antony nisafidiananao an’i Allemagne ho firenena handratoana fianarana ?

Tahiry: Manao ahoana. Efa ela aho no naniry ny hivoaka an’i Madagasikara mba hijery ny zava-misy amin’ny firenena mandroso sy hianatra zava-baovao izay mety hoe tsy fahita eto amintsika. Dia nisy firenena vitsivitsy nandalo tato an-tsaiko fa…ohatrany nahasintona ahy ny firenena sahala amin’i Allemagne izay firenena anisan’ny malaza amin’ny resaka teknolojia sy matanjaka ara-toekarena kanefa tsy dia fantatsika Malagasy loatra no…tsy mahavantana ny ankizy koa raha oharina amin’ny firenena sahala amin’i France na Canada ohatra. Ny marina koa dia mahaliana ahy ilay kolotsaina “nordique” izay malaza amin’ny resaka “discipline” sy fiarovana ny tontolo iainana. Dia Allemagne no firenena nahasarika ahy rehefa avy nanao fanadihadiana madinidinika aho.

G.I: Raha tsy hiresaka ny fandrosoana ara-materialy isika, inona no zavatra mety hoe nahafinaritra na nanamarika na koa mety hoe nandratra anao manokana nandritra ny fianaranao?

Tahiry: Betsaka ny zavatra azo tantaraina fa…ny tonga ato an-tsaiko voalohany angamba dia ny elanelana zara raha misy eo amin’ny mampianatra sy ny mpianatra. Ohatrany nahatsapa aho hoe…akaiky kokoa amin’ny mpianatra ny mpanabe any. Tena mipetraka tsara ny fifanajana eo amin’ny roa tonta kanefa tsapa koa hoe miezaka ny mpampianatra hanome fahafaham-po ny mpianatra mba hizotra araka ny tokony ho izy ny fampianarana. Ohatra hoe…manome ny laharan’ny telefonina sy adiresy mailaka ry zareo hifandraisana ary manome toky – amin’ny ankapobeny – fa hamaly ny fanontanianao ao anatin’ny 24 ora. Misy koa fotoana isan-kerinandro – ankoatry ny fampianarana andavanandro – voatokana hahafahan’ny mpianatra manatona an-dry zareo any amin’ny biraony raha mila mihaona.

Ny zava-baovao tamiko dia isaky ny faran’ny “Semestre” (mizara enim-bolana ny taom-pianarana any) dia mahazo alalana ny mpianatra hitsara ny fomba fampianarana sy manome “Note” ny mpampianatra tsirairay. Ary tena raisin’ny Oniversite tsara ny tatitra. Efa nahita mpampianatra aho ohatra tsy afaka nampianatra intsony tao aminay satria nahazo “salan’isa ratsy” avy amin’ny mpianatra.

Ny nahavarina sy nampitsiky ahy koa dia ny mahita ny mpianatra mifampijery sy mikentrona raha vao tara kely fotsiny ny mpampianatra. Misy fotoana resaka 2 minitra aza dia efa taitra ny ankizy hoe fa misy inona? Ary ny mpampianatra rehefa tonga avy any ka sanatria tara dia tena miala tsiny be noho izay fahatarana izay fa tsy mody fanina na hoe mametraka ny tenany ho tsy azo tenenina.

Ny zavatra hafa nahagaga ahy koa tamin’ny voalohany dia ny mahita ny ankizy misakafo sy misotro rano (Jus, Coke, etc) mandritra ny “cours”. Mitohy tsara anefa ny fampianarana ary ny mpampianatra koa toa tsy voahelingelina amin’ny zavatra sahala amin’izany. Tsy haiko hoe izay ve ilay hoe manao izay “mahapety azy tsara” ny rehetra rehefa mianatra fa dia mahavariana ahy izay satria tsy nahazatra taty Madagasikara.

G.I: Manao ahoana ny toerana misy ny fiteny Alemanina amin’ny ankapobeny. Sarotra sa mora ny miteny azy? Ary ampy hivelarana eo an-toerana ve sa mila manampy fiteny vahiny hafa?

Tahiry: Ny fahitako azy manokana aloha dia ohatran’ny fiteny rehetra ihany ny Alemanina, izany hoe rehefa tena ianarana sy mahaliana ilay fiteny dia mandeha tsimoramora eo ihany ny fifehezana azy miaraka amin’ny fotoana sy ny fahasahiana mampiasa azy. Fa betsaka aloha ny olona no milaza hoe anisan’ny fiteny sarotra fehezina izy.

Izaho koa mahita hoe…satria “Allemagne” firenena matanjaka ary voalohany ara-toekarena any Eoropa dia fiteny tsy azo idifirana ny Alemanina ho an’ny olona maniry hifampiraharaha amin-dry zareo. Mazava ho azy fa mibahana be ao an-toerana ilay fiteny satria ny zavatra rehetra dia voazava sy voasoratra amin’ny teny Alemanina avokoa ary indraindray na teknolojia avo lenta aza dia tsy misy dikanteny fa dia amin’ny fiteny Alemanina irery ihany.

Fa ny zavatra tsikaritro fotsiny dia manana anjara toerana lehibe ny fiteny Anglisy satria io no fiteny vahiny voalohany hahafahan-dry zareo mifandray eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Ka matetika ny olona manana na maniry hihazona andraikitra ambony eo amin’ny orinasa iraisam-pirenena iray dia miteny Anglisy. Betsaka rahateo ny tolotr’asa (asa birao amin’ny sehatra tsy miankina) izay mitaky fa tsy maintsy mahafehy fiteny Anglisy ny olona iray ankoatra ny fiteny Alemanina.

Hany ka tsy vitsy ny ankizy mpianatra eny amin’ny Oniversite no mahay fiteny telo farafahakeliny. Ry zareo avy any Eoropa Atsinanana no hitako hoe anisan’ny sangany amin’izay resaka izay. Misy mpianatra mahafehy fiteny karazany dimy. Ohatra misy ankizy avy any “Ukraine” izay efa miteny ny fitenim-pireneny, dia ambonin’izay mahay miteny “Russe” (izay fampiasan-dry zareo any amin’ny taniny ihany koa), dia miampy ny fiteny Alemanina (izay ampiasaina any am-pianarana sy fiainana an-davanandro) dia manampy azy ny fiteny Anglisy (ampiasaina any am-pianarana sy toeram-piasana). Dia matetika ireo karazana fiteny ireo mbola miampy fiteny hafa iray arakaraky ny tanjon’ny tsirairay. Misy ohatra ankizy maniry ny hiasa any Amerika Atsimo dia mianatra “Espagnol” izy ary misy kosa ankizy hafa te hiasa amin’ny orinasa Alemanina any “Chine” dia mianatra fiteny Sinoa izy.

Lire la suite


Le Malgache du 21e siècle est-il pacifique ou soumis?

Le Malgache du 21e siècle est-il soumis?

© Maksym Gorpenyuk

Partisan du Fihavanana

Madagascar, île de rêves – habitée par un peuple hospitalier et aimable peut-on lire dans certaines brochures destinées aux touristes. D’autres livres relatent le fait que les Malgaches ne sont pas violents par nature…bref les Malagasy sont des « gentils pacifiques « .

A priori ce sont des qualités rares qu’on nous envie. D’ailleurs, tout bon Malagasy qui se respecte dira sans détour que nous sommes de grands fervents et défenseurs du « Fihavanana ». Un mot qui englobe tout un concept communautaire – Made in Madagascar, et qui n’a même pas son équivalence en langue étrangère.

C’est une philosophie de vie à la malgache qui veut que « ce qui arrive à l’autre me concerne aussi« . Dans le malheur ou dans le bonheur, on partage ces moments avec sa famille, ses amis, ses voisins, ses compatriotes,…pour faire simple: avec tout le monde. Un grand mot caractérisé par le partage, l’entraide, et la solidarité…bref de bons sentiments à l’état pur !

Le Fihavanana veut qu’on évite les confrontationson cherche l’harmonie sociale au détriment même de ses intérêts personnels. Un adage bien Malgache ne dit-il pas: « Aleo very tsikalakalam-bola toa izay very tsikalakalam-pihavanana » que l’on pourrait traduire par « Il vaut mieux perdre de l’argent plutôt que perdre une amitié ».

Les autres accaparent le «tsikalakalam-bola» et laissent au peuple Malgache le Fihavanana

Beaucoup diront que c’est une vertu dont le Malgache peut en être fier. A priori, grâce au Fihavanana et à ce pacifisme légendaire, Madagascar a su éviter des guerres civiles malgré les crises politiques cycliques qui minent le pays.

Les gens gardent le sourire malgré la pauvreté qui les écrase. Le Malgache reste zen malgré le peu de liberté qu’on lui accorde. On nous laisse des miettes à manger mais l’esprit de Fihavanana veut qu’on s’organise pour que tout le monde ait sa part de miettes !

Au nom du Fihavanana, on se contente du peu. On ne se plaint pas, bien qu’on ne nous respecte même plus. En résumé, on dirait que même si on nous enlève tout : notre dignité, nos droits et notre liberté mais si on a le Fihavanana, tout va bien !

Lire la suite


Malagasy Dream sa S.M.P.L ?

Fomba Fisainana Malagasy

© Alex Matei

Fiteny sy faheno matetika ny hoe “American Dream”. Foto-kevitra iray ilazana fa na iza na iza olona miaina ao Etazonia, ka miasa araky ny tokony ho izy, mifofotra sy manana herim-po ny hivoatra dia azo antoka fa hanankarena. Nanakoako eran-tany izany “feo” izany ka anisan’ny antony nampiroborobo ny fifindra-monina nankany. Mihevitra ny tsirairay fa na tanam-polo aza any am-boalohany dia resy lahatra fa hanana ny ampy ao aoriana kely.

Tsy hidirantsika lalina ny fiainan’ny Amerikanina sy ny teo-draharaha misy any amin’izao fotoana izao. Fa raha dinihana akaiky ilay “American Dream”, dia nofy sy fanirian’ny olona eran-tany. Iza tokoa moa no tsy maniry ny hahomby sy hanana ny ampy, na aiza na aiza, na inona na inona ny toerana na firenena misy azy? Samy manana ny tanjony, samy te ho tafita, samy te hanararaotra an’ity fiainana mandalo ity, samy te hiaina araka ny tokony ho izy.

Ary izay indrindra no tokony anjaran’ny rafitra rehetra misy eo amin’ny firenena iray: manome vahana, manamora ny fandraharahana, manatsara ny foto-drafit’asa, manome fahalalahana amin’ny lafiny maro, mametraka ny tany tan-dalàna, miaro ny zon’ny olona mba ahafahan’ny tsirairay mivoatra sy manatratra ny tanjony eo amin’ny fiainana kanefa tsy manimba ny hafa.

Aiza isika Malagasy ao anatin’izany? Inona ny toe-tsaina mibaiko antsika andavanandro?

Lire la suite


%d blogueurs aiment cette page :