Archives de Catégorie: Lahatsoratra Malagasy

Harena An-kibon’ny Tany Mitarika Ady: Fiatombohana ihany

© Pixabay "Tsy mety raha sady ho lany harena no ho very hitsiny"

© Pixabay
« Tsy mety raha sady ho lany Harena no ho very Hitsiny »

Tsy hoe hanao mpaminany sandoka akory na haniry loza ho an’ny firenena fa ny hamisavisana ny ratsy hono hiavin’ny soa.

Ny sakoroka manoloana ny fitrandrahana volamena teny Soamahamanina nataon’ny Sinoa no naresaka tatoato. Santionany sy ampahany ihany io. Raha ny harena manintona ny firenena vahiny eto Madagasikara dia betsaka. Ary izay rahateo no nahatonga ny fanjanahan-tany. Ao ny efa fantatra sy voafaritra mazava ny fisiany, ao koa ny faritra izay vita vinavina ny harena misy ao aminy. Firy amin’ny Malagasy anefa no mahafantatra ny fisian’izy ireny ? Iarahana manaiky safo be mantsina fotsiny ihany fa manankarena i Madagasikara fa vitsy amin’ny Malagasy no mahalala ny faritra efa notrandrahana na efa nahofa, na hotrandrahana atoato. Ny fikambanana «Les Amis de la Terre» dia namoaka Tatitra (2012) mikasika ny tetik’asa sasany misy eto Madagasikara izay tsara fantatra tokoa (Tsindrio eto).

Mazava ho azy fa raha ny toe-draharaha iraisam-pirenena amin’izao fotoana no jerena dia betsaka ny firenena matanjaka na mpanam-bola tsy miankina amin’ny fanjakana no te ho avy eto Madagasikara mba haka ny anjarany. Raha tsy mitandrina ny Malagasy na tsy mahay mitantana dia fahapotehan’ny tontolo iainana, fahasimban’ny fahasalamam-bahoaka, fihitaran’ny tsy fahandriham-pahalemana, korontana sosialy, ary mety hiafara amin’ny ady an-trano no misy eto amintsika noho ny hazakazaka amin’ity resaka fitrandrahana harena an-kibon’ny tany ity.

Harena an-kibon’ny tany : fahasoavana sa loza mihantona ?

Raha i Chine manokana no resahana dia iaraha-mahalala fa firenena te hamerina sy hametraka ny maha-izy azy tanteraka eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena izy. Noho ny ezaka ara-ekonomika nataony nandritra ny taona maro dia i Chine amin’izao (2016) no firenena voalohany amin’ny tanjaka ara-ekonomika (16,5%) maneran-tany – eo anoloan’i Etazonia (16,3%). Faharoa kosa izy amin’ny tanjaka ara-politika sy ara-miaramila.

Vokatra mivantana ateraky izay : miha-manankarena ny vahoaka Sinoa, mitombo ny isan’ny mpanefoefo any Chine, miakatra ny fahefa-mividin’ny olona, mitombo ny filàna karazana Akora, mitaky fari-piainana sy fomba fiaina mifanaraka amin’ny tanjany ny firenena Sinoa.

Ary sahala amin’ny firenena matanjaka rehetra mahazatra dia mitady ny fomba rehetra ry zareo Sinoa hihazonany an’izany toerana izany mba ahafahany manome fahafaham-po ny Indostria (solika, volamena, vatosoa, ets.) sy ny filàn’ny mponina ao aminy (sakafo, vokatra tsy fahita, ets.).

Mana-porofo izany ny haben’ny famatsiana ara-bola sy politika ara-barotra ataon’i Sinoa aty Afrika sy Madagasikara.

Mazava ho azy fa tsy mijery fotsiny na hamela malalaka ny Sinoa hanao izay tiany atao ny firenena matanjaka hafa mpifaninana aminy : ny firenena tompon’ny hery hatramin’izay (Etazonia, Angletera, Frantsa, ets.), ireo firenena iray firehana amin’ny Chine ao amin’ny BRICS (Brazil-Russia-India-China-South Africa), ireo firenena hafa manam-paniriana hanana anjara toerana ihany koa eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena (Turquie, Japon, Korea Atsimo, Thailande, ets.).

Hifandrotehana ny fitadiavana Akora vaovao ka izay indrindra no hamotika tanteraka ny fiainan’ny firenena marefo – hanjakan’ny tsolitra – sahala amin’i Madagasikara raha tsy mitandrina.

Tsy voatery hiady mivantana izy ireo fa kosa miafina ao ambadika karazana hetsika, fikambanana, vondron’olona na hery isankarazany. Raha ny aty amin’ny faritra Afrika dia betsaka ny ohatra korontana sy ady naterak’izany toe-javatra izany. Ny ady mifono resaka solika tatsy Biafra (Nigeria) ohatra dia ady azo hisintonana lesona ankehitriny ho an’ny firenena sahala amin’i Madagasikara. Ny vanim-potoana sy ny toerana no miova fa ny tanjona ambadika sy fomba fiady sahala ihany.

Iaraha-mahafantatra fa tsy mahatohitra ny tsindry (ara-politika sy ara-bola) avy amin’ny firenena vahiny ny firenena Malagasy.

Ny vola no ambonin’ny zavatra rehetra

Etsy an-daniny ny fanjakana Malagasy dia rotiky ny adi-lahy politika sy ny « Bizna » isan-karazany. Ny tompon’andraikitra isa-tsokajiny dia lany andro miazona mafy ny sezany amin’ny fomba rehetra, miketrika lava ny hampitombo ny fananany manokana ka vonona ny hifampiraharaha amin’izay mpanam-bola tonga rehetra. Na ny olona eo amin’ny fitondrana na ireo izay milaza ho mpanohatra ny fitondrana dia samy azo lazaina fa tsy misy azo ianteherana na hatokisana satria kapoka iray ihany amin’ny toe-tsaina sy fitondran-tena. Samy te haka ny anjarany ihany koa sahala amin’ny vahiny.

Lire la suite

Publicités

Protégé : Inona no anjara birikinao ho fampandrosoana an’i Madagasikara?

Cet article est protégé par un mot de passe. Pour le lire, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous :


Protégé : Akamakama sy Kolikoly : Poizina Mandringana ny Gasy

Cet article est protégé par un mot de passe. Pour le lire, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous :


Protégé : Madagasikara 29 Martsa 1947 : Mbola Misy Ambiny Ve Ilay Ilo Tsy Very

Cet article est protégé par un mot de passe. Pour le lire, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous :


Protégé : Tokony Hankahala ny Frantsay ve ny Malagasy ?

Cet article est protégé par un mot de passe. Pour le lire, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous :


Protégé : Toe-tsaina Mila Miova : Kolontsainan’ny Fahombiazana

Cet article est protégé par un mot de passe. Pour le lire, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous :


Hopitaly eto Madagasikara: Mitsabo sa Mamono Olona

© Morguefile Ny voin-kava mahatratra

© Morguefile
Ny voin-kava-mahatratra

Misy fotoana hanginana ary misy fotoana kosa hitenenana. Nahitana sy nahenona olona betsaka nitaraina sy nizara ny alahelony tatoato mikasika ny fahafatesan’ny havany eny anivon’ireny Hopitaly ireny nohon’ny tsy fitandremana sy fanaovana tsinotsinona ny marary izay ataon’ny tompon’andraikitra sasany. Aoka tsy ho atao ririnin-dasa tsy tsaroana ireny toe-javatra nahazo ny hafa ireny satria mety hahavoa ny tena ihany koa na ny havana akaiky. No sady ny voin-kava-mahatratra rahateo.

Misy fotoana sy fetrany ny zavatra rehetra ary ilana ny fahatsapan-tena sy fandraisan’anjaran’ny tsirairay ny fanatsarana ny zava-misy eto an-tanana raha tsy izany dia ho faty eto daholo isika mianakavy. Ka izay tsy maty ankolaka nohon’ny fiainana sarotra dia ho faty mivantana eny amin’ny hopitaly eny.

Tsy fitandremana sy fanaovana kitoatoa

Rehefa atao ny fandinihana ka miresaka amin’ny manodidina na mahita ny fanehon-kevitra amin’ny tambajotra sosialy toa ny Facebook dia toa sahala amin’ny manana tantara ratsy ambara mikasika ny Hopitaly daholo ny tsirairay.

Ny tena mampalahelo dia ankoatry izay takaitra mety ho entina mandra-maty dia ao ny mitantara ny fahafatesana niantra tamina vady, zanaka, iray tam-po, ray aman-dreny na namana. Mazava ho azy fa ny fahafatesana nohon’ny kitoatoa sy ny tsy fitandremana no mampitroatra ny olona. Vahaolana no hantenaina eny amin’ny Hopitaly kanjo dia loza amin’atambo no mahazo ny fianakaviana.

Isika Malagasy rahateo koa moa somary miafiafy sy mandefindefitra izay na dia manana ny rariny aza. Ny fiainam-pirenena koa etsy an-daniny tsy mandeha amin’izay laoniny loatra fa variana mangoron-karena ny rehetra ka dia tena voahosihosy tanteraka ny maha-olona ary betsaka no manararaotra ny fahalemena misy eo amin’ny tsirairay.

Ilaina mihitsy ny fanaraha-maso ny fitondran-tenan’ny mpiasa eny amin’ireny toeram-pitsaboana ireny satria ain’olona sy fiainan’olona no potika ao anatin’ny indray mipi-maso nohon’ny tsy fitandremana.

Tsy misy moa ny antontan’isa ofisialy sy fanadihadihana matotra hoe iza no Hopitaly tompon-daka amin’ny kitoatoa eto Madagasikara fa raha ny fifanakalozan-kevitra hita teo amin’ny Facebook aloha no jerena dia ny Hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) no lohalaharana voatonona matetika amin’izany tsy fitandremana izany. Manaraka azy avy hatrany ny Hopitaly Befelatanana ary aorian’izay ny Hopitaly Miaramila Soavinandriana (Girard et Robic). Raha ny eto amin’ny renivohitra aza moa no sahala amin’izany dia asa fotsiny angamba any hafa rehetra any.

Lire la suite


%d blogueurs aiment cette page :