Archives mensuelles : août 2014

Hafatra ho an’ny Miana-kendry…Tsara Sitrapo

© MorgueFile

© MorgueFile

Olana havia, olana havanana, olana daholo etsy sy eroa. Ankoatry ny olana misy eo amin’ny fiainan’ny tsirairay dia hiaraha-miaina sy hiaraha-mahalala ny andavanandrontsika Malagasy. Azo lazaina fa marikivy sy leo ny fahasahiranan-dava tsy misy farany ny rehetra. Samy manao izay ho afany sisa fa toa tsy hita intsony izay hiantsapazana.

Tsy fantatra be ihany ity fiainantsika Malagasy ity. Ny hitsikitsika hivavahana indray no mipaoka ny zanaka akoho. Ny mpitondra mifandimby isan’ambaratongany mitovy rà amin’ny tena toa mandiso fanantenana sy variana mamoky ny tenany ka miady an-trano. Ny fahefana ara-ekonomika dia eo an-tanan’ny vahiny, ary ny sasany amin’izy ireny ary tsy menatra akory na matahotra ny manjakazaka sy manimbazimba ny Malagasy eto amin’ny taniny. Misy amintsika samy Malagasy koa ary moa mifanambany sy mifanenjika am-pitoerana. Asa ahoana loatra ny ho tohin’ity fiainantsika ity fa dia fahantrana mitombo, miseho amin’ny endriny samihafa no hilomanosantsika isan’andro.

 Ny henjana amin’ity tantarantsika ity koa dia toa izay miezaka manao ny rariny, te hanova zavatra, mikatsaka ny fahamarinana na te hitondra fivoarana indray no voatsatso ho miana-kendry ka voaompa sy henjehana.

Betsaka ny efa voalaza sy nifampizarana teto amin’ny Gasy Impact izay. Ary mbola betsaka koa ny resaka mbola ho entina eto. Fa hafatra fohy fotsiny no tiana apetraka androany: Mila mitraka, mila mandini-tena sy mila mivondrona isika Malagasy. Betsaka ny zavatra manimba saina sy mety hamotika ny fikasana hanao ny mety. Marina koa fa samy manana ny manahirana sy manaintaina azy ny tsirairay fa na tiana na tsy tiana anefa dia ny fahatsapan-tena, ny fanovàna toe-tsaina, ny fahavononana, ary ny firaisan-kina avy amintsika Malagasy ihany no ahafahantsika miala amin’izao fahantrana lalina misy antsika izao. Koa mahereza, mitrakà, mivondronà hiketrika ny lalan-tsara hivoahana amin’ity lavaka misy antsika Malagasy ity.

Tsy maninona, aleo voafosa ho miana-kendry, henjehana fa “miseho milay”, hihomehezana fa manao azy ho mpanara-dalana. Iza ary no andrasana hitondra fivoarana? Iza no hanova ny rafitra misy antsika? Sa ve apetraka eo am-pelantanan’ny olona adala, tsy mataho-tody sy tsy mpanara-dalana ny ho avin’ny fiaraha-monina Malagasy? Mora resahana aloha izany rehetra izany fa tsy mandeha ho azy. Izany indrindra no antony  ilana ny maro hifandrombona sy hifandinika.

Ary izay ihany koa no ilana ny fifanohanana sy fifampaherezana eto. Na amin’ny kely na amin’ny be, na am-pahibemaso na ao amin’ny takona, afaka manova zavatra tsara ho an’ny fiaraha-monina ianao. Mahereza ary mankasitraka sahady amin’izay efa vita sy mbola ho atao.


%d blogueurs aiment cette page :