Hambopom-pirenena: Olona Mahavita Azy Ve Ny Malagasy

© Morgue File Samy Mijinja Izay Afafiny ny Tsirairay

© Morgue File
Samy Mijinja Izay Afafiny ny Tsirairay

Aiza ny loharano hipoiran’ny hambopon’ny Malagasy? Inona no fototra ijoroan’ny rehareha maha-Malagasy? Ny lazan’ny hatsaran’ny Nosintsika ve? Ireo karazana zavaboary tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ve? Ny kolotsaina sy ny Soatoavina maha-Malagasy ve?

Na firenena mahantra na manankarena, na firenena matanjaka na marefo, na firenena “misy hapoaka” na tsia dia azo lazaina fa samy mirehareha ny amin’ny maha-izy azy avy satria tsy misy olona na firenena afaka handa ny tenany.

Izany rahateo no maha-zava-dehibe ny fahaleovantena izay saro-pady loatra eo amin’ny firenena rehetra satria ny fananana an’izany no entina mampiseho fa mahavita tena ary afaka mivoatra sy mandroso amin’ny herin’ny tenany fa tsy miantehatra amin’ny hafa ny tsirairay.

Eo amin’ny fanehoana sy fanandratana an’izany hambopom-pirenena izany no tsy mampitovy ny rehetra. Ao ny maneho an’izany amin’ny fahombiazana ara-ekonomika, ao ny mampiseho an’izany amin’ny fahombiazana ara-panatanjahantena, ao ny maneho izany amin’ny tanjaky ny tafika misy eo aminy, ao ny mirehareha amin`ny fananana manam-pahaizana maro malaza eran-tany, ets.

Fahombiazana fa tsy kabary

Ny maha-izy ny tena dia tokony tsy mijanona ho vetsovetso-po fotsiny ihany fa tokony hita taratra amin’ny zava-bita izay mampiseho ny fahaiza-manao sy fahafahana mitondra fivoarana eo amin’ny firenena misy ny tena.

Ohatra:

Hambopo sy rehareha-pirenena no nahatonga an’i Qatar nanao izay tratry ny ainy mba hahazoany mikarakara ny “Coupe du Monde” amin’ny lalao baolina kitra, amin’ny taona 2022. Hanehoany fa firenena mahavita manomana lalao goavana sy mendrika ary firenena mahavita mitsinjo sahady ny hoaviny aorian’izay fotoana mety hahalany ny solika vokariny izy.

Hambopom-pirenena no mahatonga ny firenena Indianina nandefa ny sambon-danitra madinika “Mangalyaan” (Mars Orbiter) hamonjy ny planeta “Mars” mba hanehoany fa firenena mahavita azy sahala amin’ny firenena lehibe i Inde. Etazonia, Eoropa ary Rosia irery ihany no firenena nahavita an’izay hatreto ary reherahan’ny vahoaka Indianina indrindra izany satria mampiseho ny fahafehezany ny teknika avo-lenta tsy mila fanampian’ny firenen-kafa.

Hambopom-pirenena no mahatonga ny firenen-dehibe tsy manaiky ho lembenana ka mampiaka-peo sy mandon-databatra ary maneho hery raha mahatsiaro izy ireo fa voatohatohana ny tombotsoany sy ny fiandrianam-pireneny.

Betsaka ny kihana azo lazaina mikasika an’izany fanehoana hambopo-pirenena izany kanefa koa dia ilaina ny manamarika fa angovo sy antoka mitarika fandrosoana ho an’ny firenena koa izany.

Isika Malagasy kosa mba aiza?

Raha tsy hijery akory ny anjara-toerana misy an’i Madagasikara eo amin’ny fiainana iraisam-pirenena aza isika fa ny zavatra misy eto an-tanàna fotsiny ihany.

1. Ara-politika: Firy taona izao no fitiavan-tseza sy fitiavan-tena no nanimbantsika ny tontolo-politika misy antsika. Tsy vitan’ny tenantsika irery ny mandamina ny olana sy mitondra fampandrosoana eto amin’ny tanintsika. Mila miditra ny firenena vahiny vao mahita endrikendri-pivoarana i Madagasikara. Ny fampandehanan-draharaha ara-panjakana rahateo dia miankina tanteraka amin’ny vola fanampiana avy any ivelany.

2. Ara-ekonomika: Impiry isika no maheno ny mpandraharaha Malagasy izay mitarain-dava fa ny entana avy any ivelany sy ny mpandraharaha vahiny no manjaka eo amin’ny tsena Malagasy? Azo lazaina fa eo am-pelantanan’ny mpanambola vahiny tanteraka ny fiainana ara-ekonomikan’i Madagasikara.

3. Ara-tsosialy: Milaza miara-mahita isika raha miresaka ny fahantrana amin’ny endriny maro eny amin’ny fiaraha-monina misy antsika eny: ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fananan’asa, ny fisotroana rano madio sy fihinanana sakafo mendrika, ets. Betsaka ny Malagasy no miantehatra amin’ny karazana fikambanana nasionaly na iraisam-pirenena hiantoka ny andro sisa iainany.

4. Ara-teknolojika: Hiaraha-mahalala ny fahataran’ny firenentsika amin’ny resaka foto-drafitr’asa samihafa izay antoka fampandrosoana sy fampivoarana ny  fiainam-pirenena. Tsy vitsy anefa ny Malagasy no liana sy manam-pahaizana amin’ireny sehatra maro ireny fa toa takona sy tsy hita tohiny ny fikarohana sy vokatra avy amin’izany.

 5. Ara-javaboary: Lazatsika sy mampirehareha ny fananana zavaboary sy harena ankibon’ny tany. Tsy nataon’ny tanantsika anefa ireny fa nolovana. Toa tsy vitatsika akory ny mitrandraka azy ireny araka ny tokony ho izy fa toa ny mamotika sy mandroba aza no ataontsika. Ny olona avy any ivelany indray no mihazakazaka miaro azy ireny na koa manara-po maka izay tratrin’ny heriny.

6. Ara-dalàna: Mangetaheta fahamarinana sy fiaraha-monina mirindra ny Malagasy kanefa dia hiaraha-mahalala ny voka-dratsy hateraky ny kolikoly izay ifanaovana sy ny tsy fahasahiana mandray andraikitra eo amin’ny fiaraha-monina misy antsika. Manjaka ny tsy fandriam-pahalemana, manjaka ny tsy fifampitokisana, samy manao izay ho afany ny tsirairay.

7. Ara-kolotsaina: Ny Soatoavina sy ny kolontsaina izay ijoroantsika dia toa ravarava tsikelikely eny. Ilay tsikalakalam-pihavanana rehareha toa voasolo tsikalakalam-bola. Ny zavatra “Vita Gasy” toa valalan’amboa ka isika tompony aza tsy tia.

Fehiny: Betsaka ny sehatra izay mahavoadona sy mandratra ny hambopontsika izay ilana fanarenana. Voalaza fa anisan’ny firenena mahantra indrindra eto an-tany i Madagasikara. Dia ho sanatria ve ho fara-olona indrindra eto an-tany koa ny Malagasy?

Mipitrapitra sisa ny maso, mingoningonina lavareny ny vava, mivonto ny fo rehefa hanjakan’ny hafa ny firenentsika.

Ny tantarantsika anie tsy mijanona amin’ny hoe Madagasikara voazanaka, Madagasikara rotiky ny adilahy politika, Madagasikara lavon’ny fahantrana, Madagasikara miantehatra lava amin’ny firenena avy any ivelany. Fa anjarantsika ny miara-manoratra ny tohin’ny tantara ka ho lasa Madagasikara mifoha, Madagasikara mandray andraikitra, Madagasikara mivoatra, mampandroso ny maha-olona mba ho tena reharehan’ny Malagasy.

Tsy voatery ho filoham-pirenena na ho solombavam-bahoaka daholo akory isika mianakavy vao afaka hitondra fanovana sy fivoarana eo amin’ny fiaraha-monina misy antsika.

Izay tsy mahay sobika mahay fatram-bary

Izay fahavononana sy fahaizana kely misy eo amin’ny tsirairay dia ilaina hitondra fiovana lehibe (tsikelikely) eo amin’ny fiaraha-monina. Mba ho irin’olona fa tsy haniry olona foana isika Malagasy. Tokony hifanohana sy hifamporisika hatrany isika mba hahavita ny tandrify azy ny tsirairay.

Aza avela ho ny olona tia laza sy voninahitra ary fatra-pangoron-karena no hianteherana hampandroso ny fiaraha-monina misy antsika. Manana anjara biriky tandrify azy ny tsirairay amin’ny sehatra misy azy avy. Na ho hita-poko sy hita-pirenena na ao amin’ny takona dia tokony hanana fandresen-dahatra mandrakariva isika Malagasy handray andraikitra mba ho firenena tena manana ny maha-izy azy i Madagasikara. 

Marina fa mora ny miresaka an’izany fa sarotra kosa ny manatanteraka kanefa rehefa tsy manao ny tokony ho atao isika dia eto isika mianakavy no raisina

 

Publicités

À propos de Gasy ImpACT

Soyez le chan­ge­ment que vous vou­lez voir dans le monde - Gandhi Voir tous les articles par Gasy ImpACT

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :