Archives mensuelles : novembre 2013

Hambopom-pirenena: Olona Mahavita Azy Ve Ny Malagasy

© Morgue File Samy Mijinja Izay Afafiny ny Tsirairay

© Morgue File
Samy Mijinja Izay Afafiny ny Tsirairay

Aiza ny loharano hipoiran’ny hambopon’ny Malagasy? Inona no fototra ijoroan’ny rehareha maha-Malagasy? Ny lazan’ny hatsaran’ny Nosintsika ve? Ireo karazana zavaboary tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ve? Ny kolotsaina sy ny Soatoavina maha-Malagasy ve?

Na firenena mahantra na manankarena, na firenena matanjaka na marefo, na firenena “misy hapoaka” na tsia dia azo lazaina fa samy mirehareha ny amin’ny maha-izy azy avy satria tsy misy olona na firenena afaka handa ny tenany.

Izany rahateo no maha-zava-dehibe ny fahaleovantena izay saro-pady loatra eo amin’ny firenena rehetra satria ny fananana an’izany no entina mampiseho fa mahavita tena ary afaka mivoatra sy mandroso amin’ny herin’ny tenany fa tsy miantehatra amin’ny hafa ny tsirairay.

Eo amin’ny fanehoana sy fanandratana an’izany hambopom-pirenena izany no tsy mampitovy ny rehetra. Ao ny maneho an’izany amin’ny fahombiazana ara-ekonomika, ao ny mampiseho an’izany amin’ny fahombiazana ara-panatanjahantena, ao ny maneho izany amin’ny tanjaky ny tafika misy eo aminy, ao ny mirehareha amin`ny fananana manam-pahaizana maro malaza eran-tany, ets.

Fahombiazana fa tsy kabary

Ny maha-izy ny tena dia tokony tsy mijanona ho vetsovetso-po fotsiny ihany fa tokony hita taratra amin’ny zava-bita izay mampiseho ny fahaiza-manao sy fahafahana mitondra fivoarana eo amin’ny firenena misy ny tena.

Ohatra:

Hambopo sy rehareha-pirenena no nahatonga an’i Qatar nanao izay tratry ny ainy mba hahazoany mikarakara ny “Coupe du Monde” amin’ny lalao baolina kitra, amin’ny taona 2022. Hanehoany fa firenena mahavita manomana lalao goavana sy mendrika ary firenena mahavita mitsinjo sahady ny hoaviny aorian’izay fotoana mety hahalany ny solika vokariny izy.

Hambopom-pirenena no mahatonga ny firenena Indianina nandefa ny sambon-danitra madinika “Mangalyaan” (Mars Orbiter) hamonjy ny planeta “Mars” mba hanehoany fa firenena mahavita azy sahala amin’ny firenena lehibe i Inde. Etazonia, Eoropa ary Rosia irery ihany no firenena nahavita an’izay hatreto ary reherahan’ny vahoaka Indianina indrindra izany satria mampiseho ny fahafehezany ny teknika avo-lenta tsy mila fanampian’ny firenen-kafa.

Hambopom-pirenena no mahatonga ny firenen-dehibe tsy manaiky ho lembenana ka mampiaka-peo sy mandon-databatra ary maneho hery raha mahatsiaro izy ireo fa voatohatohana ny tombotsoany sy ny fiandrianam-pireneny.

Betsaka ny kihana azo lazaina mikasika an’izany fanehoana hambopo-pirenena izany kanefa koa dia ilaina ny manamarika fa angovo sy antoka mitarika fandrosoana ho an’ny firenena koa izany.

Isika Malagasy kosa mba aiza?

Raha tsy hijery akory ny anjara-toerana misy an’i Madagasikara eo amin’ny fiainana iraisam-pirenena aza isika fa ny zavatra misy eto an-tanàna fotsiny ihany.

1. Ara-politika: Firy taona izao no fitiavan-tseza sy fitiavan-tena no nanimbantsika ny tontolo-politika misy antsika. Tsy vitan’ny tenantsika irery ny mandamina ny olana sy mitondra fampandrosoana eto amin’ny tanintsika. Mila miditra ny firenena vahiny vao mahita endrikendri-pivoarana i Madagasikara. Ny fampandehanan-draharaha ara-panjakana rahateo dia miankina tanteraka amin’ny vola fanampiana avy any ivelany.

2. Ara-ekonomika: Impiry isika no maheno ny mpandraharaha Malagasy izay mitarain-dava fa ny entana avy any ivelany sy ny mpandraharaha vahiny no manjaka eo amin’ny tsena Malagasy? Azo lazaina fa eo am-pelantanan’ny mpanambola vahiny tanteraka ny fiainana ara-ekonomikan’i Madagasikara.

Lire la suite


%d blogueurs aiment cette page :