Mandehandeha Mahita Raha…(Allemagne)

© Pakhnyushchyy

Niresaka ny maha-zava-dehibe loatra ny fahazaina fiteny vahiny hafa ankoatry ny fiteny Frantsay isika tamin’ny farany. Ny fiteny Frantsay izay fantatra fa na dia anisan’ny fiteny ofisialy fampiasa eto Madagasikara aza dia tsy voafehin’ny Malagasy rehetra. Ny tarehimarika (2010) nomen’ny “Organisation Internationale de la Francophonie” (O.I.F) dia milaza fa 5% ny Malagasy fotsiny no azo ambara fa tena mahafehy azy tanteraka, ary 15% kosa no tahan’ny olona afaka mampiasa azy amin’ny ampahany. Varavarana iray lehibe hahafahana mivoatra sy mivelatra ara-tsaina kanefa ny fahaizana fiteny vahiny ka tsy tokony hionona amin’ny lalana tokana ny Malagasy fa kosa hitrandraka fiteny vahiny hafa koa izay azo antoka fa hanokatra tontolo hafa ho an’ny tsirairay. Valandresaka nifanaovana tamin’i Tahiry R., mpianatra Malagasy iray izay manohy ny fianarany any Allemagne no tanterina amintsika eto.

 « Andrianiko ny teniko ary ny an’ny hafa koa feheziko”

GasyImpACT (G.I) : Manao ahoana i Tahiry, azonao zaraina fohy aminay ve ny antony nisafidiananao an’i Allemagne ho firenena handratoana fianarana ?

Tahiry: Manao ahoana. Efa ela aho no naniry ny hivoaka an’i Madagasikara mba hijery ny zava-misy amin’ny firenena mandroso sy hianatra zava-baovao izay mety hoe tsy fahita eto amintsika. Dia nisy firenena vitsivitsy nandalo tato an-tsaiko fa…ohatrany nahasintona ahy ny firenena sahala amin’i Allemagne izay firenena anisan’ny malaza amin’ny resaka teknolojia sy matanjaka ara-toekarena kanefa tsy dia fantatsika Malagasy loatra no…tsy mahavantana ny ankizy koa raha oharina amin’ny firenena sahala amin’i France na Canada ohatra. Ny marina koa dia mahaliana ahy ilay kolotsaina “nordique” izay malaza amin’ny resaka “discipline” sy fiarovana ny tontolo iainana. Dia Allemagne no firenena nahasarika ahy rehefa avy nanao fanadihadiana madinidinika aho.

G.I: Raha tsy hiresaka ny fandrosoana ara-materialy isika, inona no zavatra mety hoe nahafinaritra na nanamarika na koa mety hoe nandratra anao manokana nandritra ny fianaranao?

Tahiry: Betsaka ny zavatra azo tantaraina fa…ny tonga ato an-tsaiko voalohany angamba dia ny elanelana zara raha misy eo amin’ny mampianatra sy ny mpianatra. Ohatrany nahatsapa aho hoe…akaiky kokoa amin’ny mpianatra ny mpanabe any. Tena mipetraka tsara ny fifanajana eo amin’ny roa tonta kanefa tsapa koa hoe miezaka ny mpampianatra hanome fahafaham-po ny mpianatra mba hizotra araka ny tokony ho izy ny fampianarana. Ohatra hoe…manome ny laharan’ny telefonina sy adiresy mailaka ry zareo hifandraisana ary manome toky – amin’ny ankapobeny – fa hamaly ny fanontanianao ao anatin’ny 24 ora. Misy koa fotoana isan-kerinandro – ankoatry ny fampianarana andavanandro – voatokana hahafahan’ny mpianatra manatona an-dry zareo any amin’ny biraony raha mila mihaona.

Ny zava-baovao tamiko dia isaky ny faran’ny “Semestre” (mizara enim-bolana ny taom-pianarana any) dia mahazo alalana ny mpianatra hitsara ny fomba fampianarana sy manome “Note” ny mpampianatra tsirairay. Ary tena raisin’ny Oniversite tsara ny tatitra. Efa nahita mpampianatra aho ohatra tsy afaka nampianatra intsony tao aminay satria nahazo “salan’isa ratsy” avy amin’ny mpianatra.

Ny nahavarina sy nampitsiky ahy koa dia ny mahita ny mpianatra mifampijery sy mikentrona raha vao tara kely fotsiny ny mpampianatra. Misy fotoana resaka 2 minitra aza dia efa taitra ny ankizy hoe fa misy inona? Ary ny mpampianatra rehefa tonga avy any ka sanatria tara dia tena miala tsiny be noho izay fahatarana izay fa tsy mody fanina na hoe mametraka ny tenany ho tsy azo tenenina.

Ny zavatra hafa nahagaga ahy koa tamin’ny voalohany dia ny mahita ny ankizy misakafo sy misotro rano (Jus, Coke, etc) mandritra ny “cours”. Mitohy tsara anefa ny fampianarana ary ny mpampianatra koa toa tsy voahelingelina amin’ny zavatra sahala amin’izany. Tsy haiko hoe izay ve ilay hoe manao izay “mahapety azy tsara” ny rehetra rehefa mianatra fa dia mahavariana ahy izay satria tsy nahazatra taty Madagasikara.

G.I: Manao ahoana ny toerana misy ny fiteny Alemanina amin’ny ankapobeny. Sarotra sa mora ny miteny azy? Ary ampy hivelarana eo an-toerana ve sa mila manampy fiteny vahiny hafa?

Tahiry: Ny fahitako azy manokana aloha dia ohatran’ny fiteny rehetra ihany ny Alemanina, izany hoe rehefa tena ianarana sy mahaliana ilay fiteny dia mandeha tsimoramora eo ihany ny fifehezana azy miaraka amin’ny fotoana sy ny fahasahiana mampiasa azy. Fa betsaka aloha ny olona no milaza hoe anisan’ny fiteny sarotra fehezina izy.

Izaho koa mahita hoe…satria “Allemagne” firenena matanjaka ary voalohany ara-toekarena any Eoropa dia fiteny tsy azo idifirana ny Alemanina ho an’ny olona maniry hifampiraharaha amin-dry zareo. Mazava ho azy fa mibahana be ao an-toerana ilay fiteny satria ny zavatra rehetra dia voazava sy voasoratra amin’ny teny Alemanina avokoa ary indraindray na teknolojia avo lenta aza dia tsy misy dikanteny fa dia amin’ny fiteny Alemanina irery ihany.

Fa ny zavatra tsikaritro fotsiny dia manana anjara toerana lehibe ny fiteny Anglisy satria io no fiteny vahiny voalohany hahafahan-dry zareo mifandray eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Ka matetika ny olona manana na maniry hihazona andraikitra ambony eo amin’ny orinasa iraisam-pirenena iray dia miteny Anglisy. Betsaka rahateo ny tolotr’asa (asa birao amin’ny sehatra tsy miankina) izay mitaky fa tsy maintsy mahafehy fiteny Anglisy ny olona iray ankoatra ny fiteny Alemanina.

Hany ka tsy vitsy ny ankizy mpianatra eny amin’ny Oniversite no mahay fiteny telo farafahakeliny. Ry zareo avy any Eoropa Atsinanana no hitako hoe anisan’ny sangany amin’izay resaka izay. Misy mpianatra mahafehy fiteny karazany dimy. Ohatra misy ankizy avy any “Ukraine” izay efa miteny ny fitenim-pireneny, dia ambonin’izay mahay miteny “Russe” (izay fampiasan-dry zareo any amin’ny taniny ihany koa), dia miampy ny fiteny Alemanina (izay ampiasaina any am-pianarana sy fiainana an-davanandro) dia manampy azy ny fiteny Anglisy (ampiasaina any am-pianarana sy toeram-piasana). Dia matetika ireo karazana fiteny ireo mbola miampy fiteny hafa iray arakaraky ny tanjon’ny tsirairay. Misy ohatra ankizy maniry ny hiasa any Amerika Atsimo dia mianatra “Espagnol” izy ary misy kosa ankizy hafa te hiasa amin’ny orinasa Alemanina any “Chine” dia mianatra fiteny Sinoa izy.

© Pamela Hodson

Ny rafim-pianarana rahateo mamporisika ny ankizy hiteny fiteny vahiny maro. Indrindra fa ny ankizy mianatra ny resaka mahakasika ny Informatika sy Fandraharahana ary ny Fizahantany. Ary matetika efa apetraky ny fianarana fa misy “Semestre” iray ny ankizy tokony mandeha mianatra any ivelan’ny “Allemagne” – manao “Auslandssemester” no fiantson-dry zareo azy. Ka mandritra io vanim-potoana io ny ankizy sady mianatra no mifanena amin’ny kolotsaina hafa sy manatsara ny fahaizany ny fiteny avy amin’ilay firenena izay nosafidiany. Mazava ho azy fa volana maro miloha dia efa miomana ilay ankizy hiatrika io fotoana io ka efa samy mana-mafy ny fahaizany avy ny tsirairay.

G.I : Azonao faritana tsotsotra ve ny toetra mampiavaka an-dry zareo Alemanina?

Tahiry: Samy manana ny train-kefany ny olona tsirairay fa raha izaho manokana aloha dia afaka milaza fa olona tsotra, tsy manahirana ifandraisana ry zareo Alemanina. Marina fa tsy azo ampitoviana amin’ny toetratsika Malagasy izay tonga dia mifandray aman’olona avy hatrany ry zareo. Raha finamanana no resahana ohatra dia somary mangina sy mametraka elanelana am-boalohany ry zareo fa kosa olona azo hanankinam-po tsara aty aoriana. Ry zareo rahateo, olona mahitsy sy mivantana izay matetika rehefa miresaka na manao zavatra. Tsy miolakolaka sahala amintsika Malagasy 🙂

Ny resaka fanarahan-dalàna koa dia hita soritra amin’ny fiainan-dry zareo. Tsy miteny aho akory hoe olo-marina sy mpanara-dalàna daholo ny olona any satria sahala amin’ny olona rehetra dia misy foana ny manondrana fa kosa amin’ny ankapobeny dia hita sy tsapa hoe voataiza tao anatin’ny fanarahan-dalàna ry zareo ary matanjaka rahateo ny fampiarana ny lalàna any. Na olona goragora aza mety hiova haingana ihany satria mandany fotoana sy volabe raha sanatria ka voasazy.

Arakaraky ny “faritra” misy anao (satria “Etat Fédéral” i Allemagne) ny sazy ka ohatra amin’ny faritra iray: raha misy olona tratra miampita arabe amin’ny toerana tsy voatokana amin’izany dia mandoa sazy 40€ (120.000 Ar) na miampita lalam-by amin’ny faritra tsy voatondro amin’izany dia mandoa 25€ (70.000 Ar). Santionany ireo fa ny zavatra rehetra amin’ny ankapobeny dia voafaritry ny lalàna avokoa. Ary ny mpitandro ny filaminana tsy azonao hifandaminana fa ny mampiatra ny lalàna misy ihany no fantany. Ohatra mivaingana amin’ny resaka fampiharan-dalàna any ny nanjo ny filoham-pirenena teo aloha Christian Wulff izay voatery nametra-pialana tamin’ity taona ity.

Manarak’izay azo lazaina hoe olona tia miasa sy tsy miandriandry koa zareo – na lahy na vavy. Tsapa hoe kely koa ny elanalena eo amin’ny mpampiasa sy ny mpiasa ao amin’ny toeram-piasana. Hitako nandritra ny “Stage” izay nataoko ohatra fa ny lehibe dia tsy mihafahafa mirotsaka an-tsehatra: mibata entana, manadio birao raha ilaina izany, mandray anjara mivantana amin’ny asa raha repotra ny tsirairay fa tsy hoe mibaiko fotsiny. Marina fa tsy misy ny tonga lafatra satria samy olombelona daholo ihany amin’ny farany fa hitako hoe manana fanetretena ihany ry zareo amin’izay lafiny izay.

G.I : Afaka lazainao fohifohy ve ny zavatra tsara ho fantatra ho an’ny olona maniry te hanohy fianarana any Allemagne?

Tahiry: Araka ny voalazako teo aloha hoe arakaraky ny “Etat” ny lalàna sy ny toe-java-misy any “Allemagne”. Ka noho izany, tsy afaka hilaza aho hoe izao sy izao ny momba ny “Etat” tsirairay fa ny zavatra tsara fantatra amin’ny ankapobeny angamba dia hoe: raha misy olona maniry hanao fianarana ambony dia misy karazany roa amin’ny ankapobeny ny Oniversite. Ao ny antsoina hoe: “Universität” – izay raha tsotsorina dia mitovy saranga amin’ny eny Ambohitsaina (Ankatso) ary ny faharoa dia ny “Hochschule na Fachhochschule (FH)” izay Oniversite mifantoka kokoa amin’ny “fampiharana” avy hatrany fa tsy “fikarohana” be loatra. Izany hoe mitovy saranga amin’ireto “Instituts Supérieurs Professionnels” misy eto amintsika ireto. Ka arakaraka ny taranja tiana hianarana sy ny asa tiana atao any aoriana ny safidy.

Manaraka izay, misy fidirana roa ao anatin’ny taona iray: ny “Wintersemester” (manomboka volana Septembra) sy ny “Sommersemester” (manomboka volana Martsa) ka anjaran’ny tsirairay ny miomana sy mahita ny fotoana mahapety azy.

Mazava ho azy fa mila mahay fiteny Alemanina moa izany. Indrindra fa ho an’ny ankizy vao hiditra taona voalohany. Na izany ilay olona efa mahay miala aty Madagasikara dia manamafy kely sisa rehefa tonga any an-toerana na farafaharatsiny manana “niveau A2” izy miala eto dia manaraka “cours de langue” mandritra ny dimy na enimbolana eo rehefa tonga any. Ny tanjona moa izany dia mila manana DSH ilay olona (mitovy saranga amin’ny DALF Frantsay sy ny TOEFL Anglisy io ho an’ny fiteny Alemanina) mba ahafahany miditra amin’ny Oniversite.

Misy koa anefa ny Oniversite manome fahafahana ho an’ny olona mampiasa ny fiteny Anglisy fotsiny hiditra hanao MASTER avy hatrany. Ho an’ny olona efa manana “License” na “Maitrise” miampy trai-kefa arak’asa taona vitsy io matetika.

Samy manana ny sehatra misy azy moa ny tsirairay ka sarotra ny manome toro-hevitra feno. Ny azoko lazaina hanampiana an’izay voalaza izay angamba dia hoe aza misalasala mijery tranok’ala sy mifandray mivantana amin’ny toeram-pianarana izay mahaliana ny tsirairay. Misy koa ny sampandraharaha sahala amin’ny “Deutscher Akademischer Austausch Dienst“ na DAAD izay manome fanazavana feno momba ny fianarana any “Allemagne”. Ary mazava ho azy ny masoivoho Alemanina koa afaka manome fanampim-panazavana. Ny azoko lazaina mba hamporisihana ny olona angamba dia hoe amin’ny ankapobeny mangarahara tsara ny fikirakiran’ireo Oniversite ireo ny zavatra takiany ka manamora ny fanarahana ny “dossier”.

G.I : Misy hafatra kely farany ve tianao apetraka hamaranana azy?

Tahiry: Ny hafatra angamba dia hoe…mamporisika antsika rehetra – ny tanora indrindraindrindra – mba hisokatra bebe kokoa amin’ny kolotsaina hafa ankoatry izay efa fantatra satria betsaka ny fahalalana na fomba fijery na fomba fiaina hafa izay afaka hanova ny fiainantsika kanefa tsy fantatra na tsy voatrandraka hatreto. Amin’izao fotoana izao efa betsaka ny fomba sy fitaovana ahafahana manita-pahalalana fa matetika marina aloha dia ny tsy fahafehezana fiteny vahiny no sakana tsy ahafahana manao an’izany.

Ary farany indrindra, mikasika ny olona izay maniry ny hanohy fianarana any am-pita. Tiako tsindriana manokana mihitsy ny hoe mila mitandrina isika amin’’ilay “concept” hoe “Andafy – Andafy” ity fa tena fandrika be. Ny tiako lazaina dia matetika be isika Malagasy raha vao miresaka hoe “Andafy” dia “Paradisa” no tonga ao an-tsaina. Ny zava-misy anefa dia n’aiza n’aiza aleha dia misy foana ny olana sy zavatra hafa maro tsy maintsy sedraina. Ny endriny sy ny fisehony no miova fa ny “problema” dia “problema” foana. Ilana fiomanana ara-bola, ara-tsaina, ara-batana sy ara-panahy ilay fivoahana mankany ivelany. Matetika zavatra mahafinaritra foana no faheno na tiana ho tazomina ao an-tsaina fa tsy vitsy mihitsy ny olona sahirana sy mitolona miady amin’ny fiainana any am-pita any (na tompon-tany na vahiny), misy koa ny mpianatra izay tsy mahavita ny fianarana araka ny tokony ho izy nohon’ny olana samihafa izay fahita any amin’ny tany mandroso. Matetika anefa dia tsy misy indrafo ny rafi-piaraha-monina any. Ka mila fiomanana sy fandinihana ny fikasana sahala amin’izany. Izay angamba dia…mirary soa antsika rehetra.

 G.I : Misaotra betsaka an’i Tahiry nifampizara dia tongavasoa ho amin’ny tanjona iriana. Ary mirary fahombiazana ho antsika rehetra ihany koa.

Publicités

À propos de Gasy ImpACT

Soyez le chan­ge­ment que vous vou­lez voir dans le monde - Gandhi Voir tous les articles par Gasy ImpACT

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :