Mampivoatra ve ny fiaraha-monina Malagasy? Aiza ny toeranao amin’ireto toetra 7 ireto?

Azo heverina sy hantenaina angamba fa ny Malagasy tsirairay dia manam-paniriana ny hivoatra araka ny tokony ho izy, sahala amin’ny olona rehetra eran-tany izay mitovy filàna fototra aminy. Fa ny firaha-monina misy antsika Malagasy ve anefa manampy antsika hivelatra sy hanatratra ny tanjona sy fanirian’ny tsirairay ? Ny soatoavina Malagasy ve ampy sy manampy amin’ny fandrindrana ny fiaraha-monina ? Ny kolotsaina Malagasy ve manosika ny fivoaran’ny isam-batan’olona ?

Andavanandron’ny fitadiavana
© Gasy ImpACT

Ny mety alehan’ny saina avy hatrany dia hoe : « Ahoana moa no hivoarana sy hivelarana amin’izao toe-draharaha politika, sy fahantrana ary ny tsy fandriampahalemana mianjady amin’ny firenena izao ? »  Fomba fijery iray koa anefa ny hoe : « Mety vokatry ny fomba fisainana sy ny fomba fifampitondrana eny anivon’ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina rehetra eny ny zavatra iainantsika hatrizay ka hatramin’zao ». Ary matetika miara-manaiky ny rehetra rehefa mandeha ny ady hevitra fa ny toe-tsaintsika mihitsy no mila ovaina vao hiova i Madagasikara. Fa firy amintsika anefa no manova fihetsika sy famindra mba hivoaran’izany toe-tsaina izany ? Misy lafiny tsara sy lafiny ratsy daholo ny zavatra rehetra ka misy toetra vitsivitsy ireto voalaza matetika fa toetratsika Malagasy:

 1° Be resaka fa tsy arahan’asa

Rehefa misy ny resaka matotra hifanaovana dia samy mahay miresaka sy tia maneho hevitra ny rehetra fa tsy hita loatra ny tena tohiny sy vokany avy eo. Tsy fantatra loatra ny lesona azo tsoahina. Tia sehoseho sa fitiavana te hiresaka diso tafahoatra? Be faniriana fa tsy misy fanatanterahana ve ? Mpitari-bato vilam-bava? « Aza ny ataoko no atao fa izay lazaiko tanteraho » ? Kabary zato, teny arivo fa ny asa mivaingana azo tsapain-tànana ihany no mitondra fivoarana.

 2° Tia fihavanana fa ory hava-manana

Soatoavina Malagasy tanteraka ny Fihavanana izay hita amin’ny endriny samihafa eo amin’ny fiainantsika andavanandro. Ny fitsinjovana ny hafa sy fanampiana ny hafa na Ankafaliana na Ankaratsiana. Fa satria ve ny fiaraha-monina misy antsika “collectiviste” fa tsy “individualiste” ka ny fivoaran’ny vondron’olona miaraka avy hatrany irery ihany no azo ekena? Hany ka “mankarary” antsika raha misy hafa “tafita sy tafavoaka” ka miavaka raha oharina amin’ny besinimaro? Fa tsy fahendrentsika Malagasy ve no miteny hoe: Omby indray mandry, tsy indray mifoha?

3° Manam-pahaizana sy be fanomezam-pahasoavana kanefa tia kely na mihonona amin’ny sitrany ahay

Kinga ny gasy, mora mandray zavatra, tia mianatra, mahiratra, ets. Teny faheno matetika hamaritana ny fahaizan’ny Malagasy ireo amin’ny sehatra isan-karazany misy azy. Fa firy no tafavoaka sy afaka mivelona tsara ara-dalàna amin’ny fanomezam-pahasoavana hananany? Firy no mijery lavitra sy mitrandraka an’ireny talenta ireny ka tafiditra amin’ny sehatra matihanina? Tsy vitsy amin’ny Malagasy rahateo no manimba ny ho aviny amin’ilay toe-tsaina “tia kely” ka mamadika fitokisana amin’ny zavatra tsy misy dikany. Ao koa no tsy sahy miandrandra zavatra lehibe loatra eo amin’ny fiainany fa mihonona amin’ny sitrany ahay. Na isika samy isika azy tsy manome lanja ny vitan’ny hafa. Firy amintsika no tratran’ ilay fandrika fahita matetika ka raha misy tera-tany Malagasy sy vahiny mitovy fari-pahaizana eo dia ilay vahiny no manana lanja kokoa eo imasontsika noho ilay Malagasy? Mampandry ny saintsika ny manome karama avo 5 heny tera-tany vahiny iray noho ny Malagasy iray amin’ny asa mitovy.

4° Mitaky fiainana manara-penitra kanefa goragora

 Maniry fiainana milamina sy mandeha araka ny tokony ho izy isika Malagasy. Soa fianatra ka matetika ny fiainan’ny olona amin’ny firenena mandroso no irintsika sy tarafintsika. Firy amintsika anefa no mandinika fa mila fitsipi-pifehezana (discipline) sy famatorana ny fahatongavana amin’ny fivoarana fa tsy kisendrasendra – indridra fa ny mihazona azy mba haharitra?

5° Mitaky mangarahara sy fahamarinana kanefa mikolikoly

Betsaka ny mangetaheta fiainana hanjakan’ny lalàna sy fandriampahalemana kanefa firy amintsika no mandray anjara mivantana isan’andro mampibiloka ny fahamarinana amin’ny alalan’ny tsolitra isan-karazany? Efa lasa rafitra mipetraka eo amin’ny fiaraha-monina sy fitsipika mandeha ho azy ve ny manome “dité” ny mpitandro filaminana na manipy “mimi” kely mba hampandeha haingana ny raharaha atao na ahazoana tombony hafa? Izay manam-komena ihany ve izany no tompon’ny fahamarinana?

6° Be firariantsoa fa be fialonana

Firy ny firariantsoa natao ary koa voaraitsika? Fomba tsara sy tokony atao ny mifampirary soa. Mamporisika ny hafa hivoatra sy maniry fahasoavana eo amin’ny fiainany. Fa ny mahagaga sy mahavariana dia tsy vitsy amintsika mpirary soa no feno fitsiriritan-dratsy sy fialonana ka maniry ny hafa ho lavo. Tsy vitsy rahateo aza moa ireo olona izay tsy mifampiditra an-trano fa matahotra “mosavy” vokatry ny fialonana. Fombafombam-pifandraisana fotsiny ihany ve ny firariantsoa sa tena faniriana mafy vokatry ny fo?

7° Tia mifandray aman’olona fa mihatsaravelatsihy

Miara-manaiky isika rehetra amin’ny ankapobeny fa fombatsika sy efa rà mikoriana amintsika ny fitiavana mifandray aman’olona na eto an-toerana na amin’ny sehetra iraisam-pirenena. Ny fitsiky “Colgate” sy ny fitsikin’ny Malagasy ary efa mila hitovy laza! Ao koa ny fitiavana tia mizara ka na valala iray aza hifanapahana: manasa rehefa hisakafo na aiza na aiza, ets. Firy amintsika no manasa olona nohon’ ny “fomba” fa ny ao am-po mangidy ihany? Firy no mitsiky kanefa kobay an-kelika ihany? Firy no tsy mifidy tavan’olona? Mazava ho azy fa tsy ny fifandraisana aman’olona no lesoka fa ilay fihatsarabelatsihy izay mamotika ny tsirairay, ny fianakaviana, ny fiaraha-monina ary ny firenena.

Ireny karazana toetra mifanohitra ireny dia miteraka tsy fifampitokisana sy ahiahy eo amintsika samy Malagasy. Samy manana ny fomba fiady hivoahana sy hioarana amin’ny fiainana ny tsirairay fa na tiana na tsy tiana dia manana fiantraikany amin’ny maha-olona ny tontolo izay mamolavola azy. Mahita fomba fisainana hafa ve ianao izay manjaka eny amin’ny fiaraha-monina misy antsika? Mahafa-po anao ve ny fiaraha-monina misy anao? Raha afaka manova zavatra ianao androany dia inona no toe-tsaina tianao ovaina?

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Ghandi

Publicités

À propos de Gasy ImpACT

Soyez le chan­ge­ment que vous vou­lez voir dans le monde - Gandhi Voir tous les articles par Gasy ImpACT

7 responses to “Mampivoatra ve ny fiaraha-monina Malagasy? Aiza ny toeranao amin’ireto toetra 7 ireto?

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :