Harena An-kibon’ny Tany Mitarika Ady: Fiatombohana ihany

© Pixabay "Tsy mety raha sady ho lany harena no ho very hitsiny"

© Pixabay
« Tsy mety raha sady ho lany Harena no ho very Hitsiny »

Tsy hoe hanao mpaminany sandoka akory na haniry loza ho an’ny firenena fa ny hamisavisana ny ratsy hono hiavin’ny soa.

Ny sakoroka manoloana ny fitrandrahana volamena teny Soamahamanina nataon’ny Sinoa no naresaka tatoato. Santionany sy ampahany ihany io. Raha ny harena manintona ny firenena vahiny eto Madagasikara dia betsaka. Ary izay rahateo no nahatonga ny fanjanahan-tany. Ao ny efa fantatra sy voafaritra mazava ny fisiany, ao koa ny faritra izay vita vinavina ny harena misy ao aminy. Firy amin’ny Malagasy anefa no mahafantatra ny fisian’izy ireny ? Iarahana manaiky safo be mantsina fotsiny ihany fa manankarena i Madagasikara fa vitsy amin’ny Malagasy no mahalala ny faritra efa notrandrahana na efa nahofa, na hotrandrahana atoato. Ny fikambanana «Les Amis de la Terre» dia namoaka Tatitra (2012) mikasika ny tetik’asa sasany misy eto Madagasikara izay tsara fantatra tokoa (Tsindrio eto).

Mazava ho azy fa raha ny toe-draharaha iraisam-pirenena amin’izao fotoana no jerena dia betsaka ny firenena matanjaka na mpanam-bola tsy miankina amin’ny fanjakana no te ho avy eto Madagasikara mba haka ny anjarany. Raha tsy mitandrina ny Malagasy na tsy mahay mitantana dia fahapotehan’ny tontolo iainana, fahasimban’ny fahasalamam-bahoaka, fihitaran’ny tsy fahandriham-pahalemana, korontana sosialy, ary mety hiafara amin’ny ady an-trano no misy eto amintsika noho ny hazakazaka amin’ity resaka fitrandrahana harena an-kibon’ny tany ity.

Harena an-kibon’ny tany : fahasoavana sa loza mihantona ?

Raha i Chine manokana no resahana dia iaraha-mahalala fa firenena te hamerina sy hametraka ny maha-izy azy tanteraka eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena izy. Noho ny ezaka ara-ekonomika nataony nandritra ny taona maro dia i Chine amin’izao (2016) no firenena voalohany amin’ny tanjaka ara-ekonomika (16,5%) maneran-tany – eo anoloan’i Etazonia (16,3%). Faharoa kosa izy amin’ny tanjaka ara-politika sy ara-miaramila.

Vokatra mivantana ateraky izay : miha-manankarena ny vahoaka Sinoa, mitombo ny isan’ny mpanefoefo any Chine, miakatra ny fahefa-mividin’ny olona, mitombo ny filàna karazana Akora, mitaky fari-piainana sy fomba fiaina mifanaraka amin’ny tanjany ny firenena Sinoa.

Ary sahala amin’ny firenena matanjaka rehetra mahazatra dia mitady ny fomba rehetra ry zareo Sinoa hihazonany an’izany toerana izany mba ahafahany manome fahafaham-po ny Indostria (solika, volamena, vatosoa, ets.) sy ny filàn’ny mponina ao aminy (sakafo, vokatra tsy fahita, ets.).

Mana-porofo izany ny haben’ny famatsiana ara-bola sy politika ara-barotra ataon’i Sinoa aty Afrika sy Madagasikara.

Mazava ho azy fa tsy mijery fotsiny na hamela malalaka ny Sinoa hanao izay tiany atao ny firenena matanjaka hafa mpifaninana aminy : ny firenena tompon’ny hery hatramin’izay (Etazonia, Angletera, Frantsa, ets.), ireo firenena iray firehana amin’ny Chine ao amin’ny BRICS (Brazil-Russia-India-China-South Africa), ireo firenena hafa manam-paniriana hanana anjara toerana ihany koa eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena (Turquie, Japon, Korea Atsimo, Thailande, ets.).

Hifandrotehana ny fitadiavana Akora vaovao ka izay indrindra no hamotika tanteraka ny fiainan’ny firenena marefo – hanjakan’ny tsolitra – sahala amin’i Madagasikara raha tsy mitandrina.

Tsy voatery hiady mivantana izy ireo fa kosa miafina ao ambadika karazana hetsika, fikambanana, vondron’olona na hery isankarazany. Raha ny aty amin’ny faritra Afrika dia betsaka ny ohatra korontana sy ady naterak’izany toe-javatra izany. Ny ady mifono resaka solika tatsy Biafra (Nigeria) ohatra dia ady azo hisintonana lesona ankehitriny ho an’ny firenena sahala amin’i Madagasikara. Ny vanim-potoana sy ny toerana no miova fa ny tanjona ambadika sy fomba fiady sahala ihany.

Iaraha-mahafantatra fa tsy mahatohitra ny tsindry (ara-politika sy ara-bola) avy amin’ny firenena vahiny ny firenena Malagasy.

Ny vola no ambonin’ny zavatra rehetra

Etsy an-daniny ny fanjakana Malagasy dia rotiky ny adi-lahy politika sy ny « Bizna » isan-karazany. Ny tompon’andraikitra isa-tsokajiny dia lany andro miazona mafy ny sezany amin’ny fomba rehetra, miketrika lava ny hampitombo ny fananany manokana ka vonona ny hifampiraharaha amin’izay mpanam-bola tonga rehetra. Na ny olona eo amin’ny fitondrana na ireo izay milaza ho mpanohatra ny fitondrana dia samy azo lazaina fa tsy misy azo ianteherana na hatokisana satria kapoka iray ihany amin’ny toe-tsaina sy fitondran-tena. Samy te haka ny anjarany ihany koa sahala amin’ny vahiny.

Lire la suite


Zanak’Antitra sa Zaza Mahiratra?

© MorgueFile "Ny ankizy afafy androany no olon-dehibe jinjaina rahampitso" Gasy Impact

© MorgueFile
« Ny ankizy afafy androany no olon-dehibe hojinjaina rahampitso » Gasy Impact

Azo tsorina angamba hoe ny toerana omena ny ankizy sy ny famolavolana azy ankehitriny no hamaritra ny endriky ny firenena iray afaka taona vitsivitsy. Ka tsy ny zaza androany ve moa no ho olon-dehibe rahampitso sy rahatrizay? Zaza nanao ahoana loatra ny lehibe ankehitriny no dia sahala amin’izao ny fiainam-pirenena misy antsika? Ary Malagasy manao ahoana no handova an’i Madagasikara rahampitso?

Lasa ihany ny saina indraindray rehefa manao fampitahana tsotsotra ny zaza Malagasy amin’ny zana-bazaha rehefa hanaovan’ny mpanao gazety “interview”. Raha hapetraka ohatra ny fanontaniana hoe: “Nanao inona ianareo androany tany am-pianarana?” dia tsy vitsy ny zaza Malagasy no hanao famaliana karazan’ny hoe: “Nianatra…” na hoe “Nilalao…”.

Raha rohitina ny fanontaniana hoe: “Dia nanao ahoana ny tany?” dia mety ho tsotra koa ny valiny hoe: “Nahafinaritra…”. Izay ihany dia mety ho vita ny kabary.

Fa ny zana-bazaha kosa amin’ny ankapobeny dia tsy mihafahafa mitantara sy manome antsipirian-kevitra ary mamboraka ny ao am-pony. Ny sasany aza milaza ny tsy anontaniana azy akory indraindray.

Fehiny: toa sahala amin’ny miolakolaka sy voafehifehy tsy misokatra tsara izany ny zaza Malagasy amin’ny ankapobeny.

Manana tontolo mendrika mampivela-tsaina ve ny zaza Malagasy?

Azo lazaina avy hatrany anefa fa tsy hoe akory mahiratra kokoa ny zana-bazaha raha oharina amin’ny zaza Malagasy fa ny fomba fanabeazana sy ny toerana omena azy ireo no tsy mitovy.

Ny an’ny vahiny, mbola kely ny ankizy dia ampianarina hiaro sy hijoro amin’ny maha-izy azy. Hamporisihana ny zaza handray andraikitra sy haneho ny heviny. Omena azy ny fahalalana ilainy mba ahafahany manana fahamatorana hiatrika ny tontolo manodidina azy.

Eto amintsika ny ankizy matotra mandray andraikitra sy maneho hevitra dia zanak’antitra no fiantso azy. Toa mampihomehy sy mampalahelo izany no andraisan’ny maro azy.

Lire la suite


Madagascar 29 Mars 1947: Qui sont les responsables de ce massacre qui déshonore la France?

Photo issue de l'exposition "Les insurges de Madagascar" Pierrot Men

Photo issue de l’exposition « Portrait d’insurgés, Madagascar 1947 »  © Pierrot Men

Oradour-sur-Glane (France), le 10 Juin 1944, la 2e division allemande la Waffen SS das Reich entre dans le village et massacre 642 personnes dont 205 enfants. Les historiens ont pris comme référence cette terrible tragédie de la seconde guerre mondiale pour décrire les massacres et répressions coloniales qui se sont déroulés à Madagascar entre 1947 et 1948 – notamment dans le village de Moramanga d’où l’appellation l’Oradour malgache.

Ces événements sont tous les deux d’une atrocité insoutenable qui montrent la cruauté et la barbarie humaines. Ils marqueront à jamais la mémoire collective des pays victimes. Par ailleurs, ces crimes contre l’humanité ont été commis par des occupants indésirables, des envahisseurs sans états d’âmes qui imposaient leurs règles afin qu’ un pays tout entier reste sous leur joug.

Certes, la dureté de la vie fait qu’on est submergé par d’autres préoccupations qui font qu’on a pas forcément  la tête à commémorer le passé.  Mais pour toutes ces raisons précitées, la commémoration du 29 Mars 1947 ne devrait jamais être considérée comme juste un jour férié « ordinaire ». C’est un moment de recueillement, de respect de la vie, en mémoire des innocents et de faire face à la vérité.

Non seulement, la commémoration a une portée historique mais aussi une dimension pédagogique afin de tirer les leçons du passé (ce qui n’est pas  toujours garantie!). En effet, nous avons tendance à avoir la mémoire courte ou sélective.

Lire la suite


Les îles Eparses: Les Malgaches ont-ils Peur de Revendiquer leurs Propres îles à la France?

Les Iles Eparses - Carte sea-seek.com

Les Iles Eparses – Carte © sea-seek.com

Les îles Eparses sont constituées des îles Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India, Europa et Tromelin. Elles sont placées sous l’autorité de l’administrateur supérieur des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) basé à Saint-Pierre de l’île de la Réunion.

Ces îles font l’objet de revendications territoriales de la part de Madagascar pour Bassas da India, Europa, les îles Glorieuses et l’île Juan de Nova. Les Comores revendiquent aussi les îles Glorieuses et l’île Maurice revendique Tromelin.

La France avait pris possession de ces îles après la colonisation de Madagascar en 1896 mais elles sont restées françaises après l’indépendance de la Grande Ile. Le statut de ces îles a évolué auprès des autorités françaises. En effet, selon l’article 14 de la loi n° 2007-224 du 21 Février 2007, elles constituent le cinquième district de la collectivité d’outre-mer de la France. Ces îles ne font pas partie de l’Union Européenne et le droit s’y appliquant est celui des TAAF.

Malgré l’évolution de leur statut au niveau des autorités françaises, la souveraineté française n’est pas universellement reconnue sinon cela se saurait et personne ne tenterait d’affirmer le contraire – encore moins les Malgaches.

En effet, qui oserait réclamer ces îles si cette revendication n’est pas fondée? On ne réclame ni la Corse ni l’île de la Réunion. On réclame des îles qui se trouvent à 150 Km à l’Ouest de la Grande Ile (même pas le trajet Antananarivo – Antsirabe) pour  ce qui est de l’île Juan de Nova.

Si cela ne tenait qu’au citoyen Malgache lambda, réclamer ces îles sur le champs serait dans l’ordre des choses. Il serait tout a fait naturel et légal donc normal de réclamer ce qui nous appartient. Malheureusement, les choses ne sont pas toujours “normales” dans cet environnement anarchique des relations internationales.

Si la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) semble être de notre côté. La “Grandeur” d’un pays et la puissance qui va avec ne sont pas dans notre camps.

Qui veut aller loin ménage…la France

Il va sans dire que ce sont les politiciens malgaches qui ne veulent pas trop aborder le fond du sujet. Chose tout a fait compréhensible même si c’est agaçant.

“Qui veut aller loin ménage sa monture” dit le proverbe. A Madagascar, dans le milieu politique, on dit “Qui veut aller loin ménage la communauté internationale mais surtout – et surtout la France.”

Lire la suite


Thérapie de Choc à Madagascar : Ces Fripouilles qui Veulent nous Gouverner

© Rgbstock  Politique. Lutte d'intérêts déguisés en débat de grands principes. Conduite d'affaires publiques pour un avantage privé. Ambrose Gwinnett Bierce

© Rgbstock
Politique. Lutte d’intérêts déguisés en débat de grands principes. Conduite d’affaires publiques pour un avantage privé. (Ambrose Gwinnett Bierce)

Serions-nous encore et toujours à la merci de ces individus qui utilisent la politique comme moyen afin de réaliser leurs propres désirs et plaisirs personnels? Dans quel état d’esprit se trouvent les Malgaches ces temps-ci? Connaissez-vous Naomi Klein et son essai remarquable “Stratégie de Choc, la Montée d’un Capitalisme du Désastre”?

Naomi Klein – journaliste, écrivain et militante altermondialiste canadienne – illustre bien dans ce livre comment des individus égoïstes et dépourvus de sens moral exploitent voire enclenchent des événements en vue d’en profiter – tirer le maximum de profit pour leurs petites personnes et leurs copains d’affaires. Elle prend des exemples concrets qui se sont déroulés un peu partout dans le monde ces dernières décennies. Ce livre démontre bien jusqu’où la cupidité, l’égoïsme et l’arrogance humaine peuvent pousser des individus à vendre leurs âmes et faire périr le reste de la population dans une misère qu’ils regardent de haut dans leur indifférence.

Comment se déroule une Thérapie de Choc dans un pays?

Naomi Klein explique que de telle « thérapie » est basée sur des expériences pratiquées sur des “cobayes” (Projet MK Ultra du Dr. Ewen Cameron et repris dans le manuel Kubark de la CIA). On administre des électrochocs et des tranquillisants au patient afin de le “déstructurer” et lui effacer la mémoire en vue de […faire régresser l’esprit vers un état où il était comme une tablette où il n’est rien d’écrit (tabula rasa)”…] en d’autres termes “créer une page blanche” sur laquelle va se construire une nouvelle identité ou de nouveaux modèles de comportement.

D’après la théorie, on pourrait arriver au même résultat pour tout un pays à travers des événements bouleversants majeurs (ex: Catastrophes naturelles, coups d’État, attentats terroristes, crises économiques, répressions à grande échelle, etc.) qui secoueraient et traumatiseraient la conscience collective de la population cible.

Dans son livre, elle donne des exemples d’état de choc dans lequel se trouvaient des pays et comment des individus en ont profité pour réaliser leurs agendas personnels, comme ce fut le cas aux États-Unis avec le 11 Septembre et l’ouragan Katrina, l’Asie du Sud-Est avec le Tsunami, le Chili (sous Pinochet), l’Indonésie (sous Suharto) et leurs coups d’État et les violences qui s’en sont suivies mais aussi la guerre en Irak où cette stratégie a été appliquée dans les règles de l’art.

Les événements pourraient être « provoqués » ou le résultat de circonstances “naturelles” mais les tenants et les aboutissants sont pareils car des individus malintentionnés se préparent à saisir le « bon moment » c’est à dire lorsque tout le monde est encore sous le choc des événements – pour faire passer des lois ou pour réaliser des projets qui ne se feront jamais en temps normal.

Thérapie de Choc pour les Malgaches?

Est-ce que la thérapie de choc a été (est) appliquée à Madagascar? On ne va pas s’aventurer à affirmer son application. Chacun fera sa propre analyse et interprétation des événements.

Néanmoins, force est de constater qu’une grande partie des Malgaches est dans le même état de choc que la population des pays à qui on a infligé cette thérapie machiavélique: désespérés et désorientés, les gens sont fatigués par le climat (pourri) politique, angoissés par l’incertitude des lendemains qui déchantent, traumatisés par l’insécurité, aigris par la pauvreté croissante. Et l’économie de Madagascar ressemble à l’économie des pays en guerre.

La crise actuelle est rythmée par plusieurs événements majeurs qui ont secoué les esprits et qui sont passés en boucle dans les médias et réseaux sociaux.  A commencer par le fameux “Black Monday” du 26 janvier 2009. Ce jour où des établissements de la capitale faisaient l’objet d’incendie et de pillage à grande échelle comme on a jamais vu. L’absence totale des forces de l’ordre durant l’événement a aggravé la propagation des pillages à divers endroits et a fait tomber la ville dans un état psychologique intense.

Le massacre des manifestants du 07 Février 2009, la prise de pouvoir soutenue par l’armée le 17 Mars 2009 et les affrontements entre les opposants et les tenants du pouvoir font partie des images fortes de cette crise. La violence des arrestations et les interventions des forces de l’ordre pour “calmer” les opposants sont dans l’esprit. Et pour la première fois, voit le jour à Madagascar un soit-disant “terrorisme intérieur” à travers des attentats à la « bombe artisanale » qui porte bien son nom.

Par ailleurs, la détérioration de la vie politique a donné libre cours à la dégradation de la vie sociale et la recrudescence de l’insécurité. Les faits divers deviennent les préoccupations principales de tout un chacun. L’exposition à des images violentes dignes des films d’épouvante est devenue courant.

Chacun peut continuer sa liste mais une chose est certaine: dans notre esprit, on n’est plus le même. Quelque chose s’est brisé.

La population résignée est arrivée à “accepter” et ne fait que regarder des choses qu’elle désapprouve en silence: enrichissement personnel des responsables corrompus, changement de certains textes de lois, trafic de bois de roses au vu et au su de tous sans que personne n’ose bouger le petit doigt, pillage et braderie des autres richesses nationales, etc.

Lire la suite


Les Malgaches se laissent-ils impressionner par les Vazaha? (1ère partie)

© Dmitriy Melnikov  Dreamstime

© Dmitriy Melnikov Dreamstime

Nous allons aborder dans les prochains billets un thème récurrent qui affecte tous les domaines d’activités à Madagascar: le rapport des Malgaches avec les diverses communautés étrangères au pays. Ce thème pourrait se résumer par cette expression: « Dis-moi comment tu te comportes avec les étrangers et je te dirai à quelle société tu appartiens. » La légendaire hospitalité malgache ne cache-t-elle pas une soumission latente envers les étrangers?  Quelle emprise les Vazaha ont-ils sur les Malgaches? Serait-il exagéré d’affirmer que les Malgaches ont tendance à se dévaloriser devant les étrangers? Serait-il faux de proclamer que nous avons un sérieux problème d’estime de soi qui mérite d’être (re)travaillé?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est important de définir ce que l’on entend par « Vazaha », notamment pour les « non-initiés ».

Allô Vazaha, Salut Vazaha

Pour aller droit au but, Vazaha signifie étranger. C’est un terme du langage courant utilisé par les Malgaches pour désigner les non-Malgaches.

Cela peut paraitre “bizarre” voire choquant pour certains Vazaha de se faire interpeller: « Hey Vazaha! » dans la rue – par des enfants voire des adultes. Imaginez-vous vous faire crier par des inconnus: « Hey, l’étranger! » dans une ville quelconque dans le monde. Cela pourrait gêner plus d’un et cela pourrait être tout sauf rassurant.  Mais dans le contexte malgache, ce mot n’est ni péjoratif ni inamical. Ces “interpellations” sont – dans la majorité des cas – plus motivées par la curiosité assortie de taquinerie donc rien de bien méchant…normalement (à moins que vous vous trouviez au mauvais endroit au mauvais moment).

Il faut aussi préciser que dans l’usage, le mot Vazaha a évolué avec le temps. Si la définition de base est toujours d’actualité. Le mot s’est focalisé notamment sur les individus de type caucasien – en d’autres termes les « Blancs« . Il arrive d’ailleurs que des Malgaches au teint clair soient surnommés Vazaha par leur entourage.

Par ailleurs, dans la conscience collective malgache, le terme Vazaha constitue presque tout un “Concept” et est très souvent associé à tout ce qui est idéal, de qualité supérieure, de situation meilleure ou au progrès en général. On dirait que tout ce qui touche le Vazaha est mis sur un piédestal. Et a l’opposé, existe le concept “Vita Gasy” (fabrication malgache) qui est synonyme de médiocrité.

Cela va sans dire que cet “univers Vazaha” semble être inaccessible par la masse. D’autant plus que la TV et les autres médias influencent la majorité sur l’image idyllique qu’on a des Vazaha que tout le monde ne côtoie pas dans la vraie vie.

Tout cela pourrait expliquer en grande partie cette “fascination” des Malgaches envers les étrangers.

L’important, ce n’est pas ce que l’on était mais ce qu’on voulait être

En général, les Malgaches sont hospitaliers et pacifiques envers les Vazaha mais il n’est pas faux non plus d’affirmer que la grande majorité des Malgaches a tendance à s’effacer voire à se dévaloriser devant les étrangers. Et toutes les classes sociales sont concernées par cet état des choses même ceux parmi les élites.

Lire la suite


Protégé : Inona no anjara birikinao ho fampandrosoana an’i Madagasikara?

Cet article est protégé par un mot de passe. Pour le lire, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous :


Protégé : Akamakama sy Kolikoly : Poizina Mandringana ny Gasy

Cet article est protégé par un mot de passe. Pour le lire, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous :


Protégé : Madagasikara 29 Martsa 1947 : Mbola Misy Ambiny Ve Ilay Ilo Tsy Very

Cet article est protégé par un mot de passe. Pour le lire, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous :


Protégé : Vie en Société: Le Savoir-vivre contre le Racisme

Cet article est protégé par un mot de passe. Pour le lire, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous :


Protégé : Développement de Madagascar : Besoin d’une Nouvelle Génération de Malgaches

Cet article est protégé par un mot de passe. Pour le lire, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous :


Protégé : Tokony Hankahala ny Frantsay ve ny Malagasy ?

Cet article est protégé par un mot de passe. Pour le lire, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous :


%d blogueurs aiment cette page :